medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Elena Nikoo
Inkassohandläggare
Fil. kand. i företagsekonomi

info@nordbro.com

040-23 80 70

Föräldraledig