medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Erik Roos
Jurist
LL.M.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770 22 16 10

Mitt huvudsakliga arbetsområde är entreprenadrätt där jag arbetar med såväl kommersiella förhållanden som konsumentförhållanden. Därutöver ägnar jag mig också åt bolagsrätt och allmänna juridiska frågor inom köprätt och avtalsrätt.