medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Jacob Cronholm
Chefsjurist
Jur. kand.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 17

Du kopplas ofta till mig om du har frågor om entreprenader och fastighetsjuridik, i synnerhet hyres-, bostadsrätts- och arrendefrågor. I dessa ärenden processar jag såväl i allmän domstol som i hyres- och arrendenämnd. Därutöver har jag hand om allmänna förmögenhetsrättsliga frågor.