medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Malin Levén
Jurist
LL.M.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 34

Jag hjälper framförallt våra kunder med frågor som rör obeståndsrätt och skatterätt. I övrigt bistår jag, som många av våra jurister gör, gärna med råd och biträde i såväl ärenden som tvister av köp-, avtals- och entreprenadrättslig karaktär.