medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Maria Sigurdardottir
Jurist
LL.M.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 21

Vid sidan av den allmänna köprätten och entreprenadrätten hjälper jag ofta våra kunder i arbetsrättsliga frågor och biträder vid tvister. Skatterätt är ett annat område där jag ger råd och biträder kunder, framför allt vad gäller moms.