medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Marijana Godomirov
Inkassohandläggare

Som inkassohandläggare hanterar jag dagligen frågor som rör den summariska processen. Därutöver administrerar jag handlingar från Kronofogden och hanterar all post.