medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Tanja Hedin
Obeståndsjurist
LL.M.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 11 03

Jag hanterar dagligen frågor från kunder och gäldenärer avseende den summariska processen. Därutöver består mina arbetsuppgifter främst av att hantera delgivningar, fastighetsutmätningar samt avhysningar.