medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Violeta Trbojevic
Inkassohandläggare

info@nordbro.com

040-23 80 70

Som inkassohandläggare är det indrivning av betalningar som är mitt främsta arbetsområde. Jag hanterar dagligen frågor från kunder och gäldenärer kring den summariska processen. Därutöver hanterar jag bl a skuldsaneringar och konkurser.