medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Ariel Lai
Ekonom

fornamn@nordbro.com

No items found.

Jag ansvarar för Nordbros ekonomiavdelning där jag hanterar löpande bokföring, avstämningar, bokslut, personalfrågor av ekonomisk natur, fakturering och kundfrågor som följer därav. Jag arbetar även med uppföljning och budgetering tillsammans med bolagets ledning.