medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Hillevi Ottosson
Jurist och Marknadschef
Aff. jur. mag.

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 823 80 85
No items found.

Entreprenader av alla de slag faller inom mitt område. Ibland är jag med och jobbar förebyggande med upphandling och avtalstecknande, men oftast kopplas jag in när tvist har uppstått eller när en offentlig upphandling inte gått rätt till. Förutom entreprenadjuridiken ägnar jag mig gärna åt allmän köprätt och fastighetsrätt. Handledning, medverkan i ledningsgruppen samt ansvar för våra produkter och marknadsföring är också en del av mina uppgifter.