medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Jan Thomsen
Omvärldsbevakare och strateg

fornamn.efternamn@nordbro.com

Jag är stolt medgrundare av Nordbro och ingår i bolagets styrelse, vilket främst innebär arbetsuppgifter som har att göra med styrning och planering. Strategiska frågor, marknadsanalyser och vidareutveckling av Nordbros verksamhet står högt på min dagordning.