medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Lena Frederiksen
Inkassohandläggare

Som inkassohandläggare hanterar jag dagligen frågor som rör den summariska processen. Därutöver administrerar jag handlingar från Kronofogden samt hanterar all post.