medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Sara Nilsson
VD
Aff. jur. mag. och civ. ek.

fornamn.efternamn@nordbro.com

Som medgrundare av Nordbro är det med stolthet jag i dag intar rollen som VD. I dag är det främst lednings- och personalfrågor samt kontakter med våra samarbetspartners som fyller mina arbetsdagar. Jag har arbetat inom de flesta affärsjuridiska rättsområdena, men är främst inriktad mot entreprenadrätten. Bolagsrätt och skatterätt tillhör också mina specialområden.