medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Veronika Johansson
Obeståndsjurist
Jur. kand.

info@nordbro.com

040-23 80 70
No items found.

Mina arbetsuppgifter som inkasso- och obeståndsjurist består främst av att hjälpa våra kunder med indrivning av skulder. Jag hanterar dagligen frågor från kunder och gäldenärer kring den summariska processen och jag arbetar även med delgivningsärenden samt avhysningar.