medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Hanna Nilsson
Jurist, föräldraledig
LL.M.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 07

Jag hjälper framförallt våra kunder med frågor som rör arbetsrätt, obeståndsrätt och offentlig upphandling. Även frågor gällande den summariska processen utanför Sveriges gränser samt regler om lagval och rätt land för drivande av process hamnar ofta på mitt bord. I övrigt hjälper jag som många andra av våra jurister gärna till med råd och biträde när det gäller tvister av köprättslig och avtalsrättslig karaktär.