Nordbro Plus

Nordbro Plus är vår abonnemangstjänst för det lite större bolaget, där de juridiska frågorna har blivit mer tidskrävande och där hjälp med avtal och processer behövs regelbundet. Med Nordbro Plus får du en alldeles egen bolagsjurist till en bråkdel av normalpriset för motsvarande tjänster.

Som Nordbro Plus-kund matchas dina behov mot två av våra seniorjurister som blir dina egna kontaktpersoner och alltid ser till att ditt bolag snabbt får tillgång till rätt juridisk kompetens. Dina kontaktpersoner lär känna dig och ditt bolag och följer dina ärenden för att fortlöpande kunna ge råd och biträde. Därutöver står hela vår juridikavdelning till ditt förfogande.

Upplägget är enkelt. Med Nordbro Plus får du 30 juristtimmar som du kan använda till rådgivning, avtal, tvister eller utbildning. För att kickstarta samarbetet inleder vi det första avtalsåret med att erbjuda Nordbo Trygg, som är en samlad genomgång av ditt bolags och din privata juridiska situation. Eftersom svårigheter att få betalt är en återkommande utmaning för de flesta företagare, ingår även Nordbros inkassotjänst i Nordbro Plus.

Är du intresserad av att veta mer om erbjudandet och hur du blir kund hos oss? Fyll i kontaktformuläret eller maila oss så kontaktar vi dig inom kort.
Hans Fogelberg

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 423 80 21
Detta ingår:

Två kundansvariga seniorjurister

30 juristtimmar

Nordbro Trygg

Nordbros inkassotjänst

39 000 kr ex moms/år

Företagarpaketet

Tjänsten innebär att de lite mindre bolagen och de enskilda firmorna erbjuds lättillgänglig juridisk expertis till ett företagarvänligt pris.

3 900 kr ex moms/år

Nordbro Trygg

När såg du senast över företagets ägarstruktur, medarbetarpolicy, leverantörsvillkor, aktieägaravtal, hyresavtal, entreprenadavtal, immateriella rättigheter, m.m.?

3 900 kr ex moms

Visselblåsartjänst

Nordbro erbjuder sina kunder en visselblåsartjänst innebärande att Nordbro tillhandahåller de interna rapporteringskanaler och underlag som den nya lagstiftningen kräver.

2 900 kr ex moms/år

Småmålstjänst

En fordran under ett halvt prisbasbelopp kallas för småmål, eller, i domstol, förenklat tvistemål. Den så kallade småmålsgränsen går år 2024 vid 28 650 kr.

Avtal och löpande arbete

Vi eftersträvar tydlighet och förutsägbarhet i vår debitering. Nordbros ordinarie timtaxa uppgår för närvarande till 2000 kr exklusive moms per timme.

Kvinnliga medarbetare på Nordbro

Kontakta mig - Nordbro Plus

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.