Nordbro Trygg

När såg du senast över företagets ägarstruktur, medarbetarpolicy, leverantörsvillkor, aktieägaravtal, hyresavtal, entreprenadavtal, immateriella rättigheter och försäkringar?

Nordbro Trygg finns för att ge dig en samlad genomgång av ditt bolags och din privata juridiska situation. Analysen genomförs över telefon tillsammans med två av våra seniorjurister och slutsatserna dokumenteras. Vi upplyser dig om vilka behov du har och ger åtgärdsförslag. Du väljer själv om du vill vidta åtgärderna och i vilken takt.

Är du intresserad av att veta mer om erbjudandet och hur du blir kund hos oss? Fyll i kontaktformuläret eller maila oss så kontaktar vi dig inom kort.
Hans Fogelberg

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 14
Detta ingår:

Fullständig nulägesanalys

En samlad genomgång av ditt bolags och din privata juridiska situation

3 900 kr ex moms

Småföretagarpaketet

Tjänsten innebär att de lite mindre bolagen och de enskilda firmorna erbjuds lättillgänglig juridisk expertis till ett småföretagarvänligt pris.

3 600 kr ex moms/år

Nordbro Plus

Med Nordbro Plus får du en alldeles egen bolagsjurist till en bråkdel av normalpriset för motsvarande tjänster.

36 000 kr ex moms/år

Avtal och löpande arbete

Vi eftersträvar tydlighet och förutsägbarhet i vår debitering. Nordbros ordinarie timtaxa uppgår för närvarande till 1 800 kr exklusive moms per timme.