medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Maria Thorstensson
Chefsjurist Växjö
Aff. jur. mag.

fornamn.efternamn@nordbro.com

0770-22 16 35

Mitt specialområde är offentlig upphandling, både i rollen som rådgivare och som ombud vid ansökningar om överprövning. Vid sidan om LOU ägnar jag mig gärna åt entreprenadjuridik, allmän köprätt och arbetsrätt. Jag är även behjälplig i allmänna förvaltningsrättsliga spörsmål.