Tvistelösning

Tvistelösning

Nordbro har ingen specialgrupp för att driva domstolsprocesser. Alla våra affärsjurister är nämligen också processande jurister. Vår filosofi lyder att en jurist inte blir fullärd inom sina specialområden om denne inte är tränad i att föra process för att få sina bedömningar prövade vid förhandlingar och i domstol. Dessutom är det alltid bäst för vår uppdragsgivare att experten inom rättsområdet också kan föra talan i ärendet. Ämneskunskap och processrätt hör helt enkelt ihop.

Vår prisnivå är anpassad för att även mindre företag och privatpersoner ska kunna få sina rättigheter prövade. I många fall har du dessutom ett gällande rättsskydd i din företags- eller hemförsäkring, vilket innebär att du kan få merparten av dina kostnader för vårt arbete täckt av försäkringsbolaget. Tvister kan vara påfrestande för de inblandade och den ekonomiska nyttan bör alltid komma i första rummet.

En framgångsrik förhandling eller en förmånlig dom är ett kvitto på juridisk kompetens när det väl gäller. Vi ser fram emot att hjälpa dig genom processen, med fokus på största möjliga nytta.

Kontakta oss för mer information
Ilan Sadé

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 32
Visa profil
Charlotte Jansson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 36
Visa profil
Maria Thorstensson

fornamn.efternamn@nordbro.com

073 212 36 31
Visa profil
January 30, 2024
Framgång även i hovrätten för Nordbros klient - småhusentreprenad och löpande muntliga överenskommelser innebär inte att loppet är kört!

entreprenadratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Vid ny- och tillbyggnad av bostadshus till privatpersoner gäller särskilda bestämmelser i Konsumenttjänstlagen. I 51 § Konsumenttjänstlagen anges att det som konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning och priset eller grunderna för hur priset bestäms gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Med otydliga avtal kan det som Entreprenör därför vara svårt för att få betalt. Men inte omöjligt.

Läs mer
September 19, 2023
Grundlösa konkursansökningar kan vålla stor skada

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

I sämre tider oroar sig många företagare för de ekonomiska konsekvenserna och står ibland inför det oundvikliga, att drabbas av en betalningsanmärkning. Anmärkningen kan ha stor påverkan på företagets möjlighet till krediter, lån, hyreskontrakt m.m. Det är naturligtvis en tråkig situation att hamna i och en situation som är svår att ta sig ur. Än tråkigare är det när en sådan anmärkning dessutom saknar grund och har orsakats av att den som ansöker endast har avsikten att vålla skada. En sådan situation skulle t.ex. kunna vara en konkursansökan avseende en tvistig fordran och där det bolag som ansökan avser uppenbart inte är på obestånd.

Läs mer
August 13, 2023
Succé för Nordbros klient i Svea hovrätt

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Under juni månad meddelade Svea Hovrätt dom i ett mål där jag varit ombud för en lokalhyresgäst. Målets största fråga, rent beloppsmässigt, var hur indexberäkningen av hyran skulle ske, men parterna tvistade även om skadestånd för återställande efter avflyttning.

Läs mer
May 2, 2023
Upphävt förhandsbesked - framgång för Nordbros klient

fastighetsratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Nordbros klient bedriver ett jordbruk med djurhållning. Intill jordbrukets betesmarker och djurstallar planerade ägaren till en angränsande fastighet att stycka av tre tomter och sälja mark för villabebyggelse. Nordbros kund befarade bl.a. att jordbruksverksamheten och djurhållningen riskerade att åläggas restriktioner avseende buller och lukt om ny bebyggelse skulle tillåtas.

Läs mer
April 6, 2023
Dubbla vinster för Nordbro i LOU-mål

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

I båda målen tycks myndighetens invändningar mot rättelse till stora delar vara efterhandskonstruktioner. Men oavsett det så är det tydligt, i båda domarna, att lagen om offentlig upphandling och upphandlingsprinciperna har företräde framför entreprenadrättsliga principer och systematik i standardavtal.

Läs mer
March 14, 2023
Tingsrättsvinst för Nordbros klient

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Vid ny- och tillbyggnad av bostadshus till privatpersoner gäller särskilda bestämmelser i Konsumenttjänstlagen. I 51 §Konsumenttjänstlagen anges att det som konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning och priset eller grunderna för hur priset bestäms gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Med otydliga avtal kan det som Entreprenör därför vara svårt för att få betalt. Men inte omöjligt.

Läs mer
January 24, 2023
Lån eller gåva?

familjeratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Under de senaste tio åren har de dykt upp lite titt som tätt – avgörandena från högre instanser i frågan om en överföring av pengar utgjorde ett lån eller en gåva, samt vem som ska bevisa vad. Så sent som den 10 januari i år kom Svea hovrätt med en ny dom på samma tema: mål T 6548-22. Svea hovrätt ålade, liksom tingsrätten, dödsboet efter en sambo bevisbördan för att överföringar till den kvarlevande sambon har utgjort lån och inte gåvor.

Läs mer
December 21, 2022
Tingsrättsvinst för Nordbro - en båt får utmätas för skuld till vår klient

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Nordbro företräder ett bolag som vunnit en tvist i tingsrätten. Eftersom motparten inte betalat det hen är skyldig vår klient ansökte vi för klientens räkning om att kronofogden ska utmäta och sälja motpartens tillgångar för att betala skulden. Klienten kände till att motparten använde en båt i miljonklassen men efter att ha förlorat tingsrättstvisten hade motparten flyttat båten till en båtplats som inte tillhörde honom. Sedan kronofogden ändå utmätt båten på vår begäran överklagade motpartens hustru och hävdade att det var hennes båt. Med hjälp av bl.a. vittnesförhör med den som sålt båten till motparten kunde Nordbro övertyga tingsrätten om att båten tillhörde motparten och inte hustrun. Hustruns överklagande avslogs av tingsrätten och båten kommer så småningom kunna säljas för att klienten ska få betalt.

Läs mer
April 26, 2022
Din försäkring skyddar vid tvist och skadestånd

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Om du som företagare råkar ut för en tvist med en kund eller leverantör, eller krävs på ersättning som du egentligen vet att du bör betala och summan dessutom är betydande, är det en god idé att ta en titt på din företagsförsäkring. Hur skyddet ser ut för din firma och om kostnader med anledning av tvisten eller ersättningskravet kan täckas är nämligen ofta den enskilt viktigaste faktorn för hur du bör handla!

Läs mer
February 3, 2022
Nordbro Inkasso presenterar härmed en helt ny tjänst: Småmålstjänsten!‍

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Nu kan vi äntligen presentera det senaste tillskottet i vår verktygslåda! Om ett ärende blir bestritt får vi enligt god inkassosed inte fortsätta att vidta inkassoåtgärder, utan vi är istället hänvisade till domstol. När det rör sig om en fordran under ett halvt prisbasbelopp (24 650 kr förår 2022) anses ärendet vara ett förenklat tvistemål eller ett så kallat småmål i domstolssammanhang, vilket innebär att parterna endast har begränsad möjlighet att få ersättning för sina rättegångskostnader, även om man i slutändan står som vinnare. Samtidigt ersätter inte försäkringsbolagen några ombudskostnader. Det leder till att det sällan blir ekonomiskt försvarbart att fortsätta att driva ett bestritt småmål, då kostnaderna snabbt överstiger det tvistiga beloppet. Detta trots att fordringsägaren många gånger har rätt till betalning och den betalningsskyldige i praktiken kommer undan.

Läs mer
January 21, 2022
Invändningar om skäligt pris kan komma långt i efterhand

entreprenadratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Avgörandet innebär således att kunder normalt har mycket längre tid på sig att invända mot prisets skälighet än vad som gäller avseende reklamation av till exempel fel, om det är så att parterna avtalat om endast skäligt pris eller inte avtalat om pris överhuvudtaget. Särskilt om kunden är konsument kan denne ha flera år på sig att invända mot skäligheten. Med tanke på att det som entreprenör kan vara väldigt svårt att i efterhand ta fram bevisning avseende prisets skälighet är det viktigt att under arbetets gång och i samband med fakturering noga dokumentera de moment som har utförts och av vem.

Läs mer
January 18, 2022
Tingsrättsvinst för Nordbros klient - bostadsrättsköparna har rätt till begärda 350 000 kr i prisavdrag

fastighetsratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Efter en heldags förhandling i domstol meddelades dom. Tingsrätten konstaterar i domen att det föreligger ett köprättsligt fel som säljarna ansvar för eftersom bostadsrättslägenheten avviker från de uppgifter som säljarna har lämnat och det kan antas ha inverkat på köpet. Vidare menar tingsrätten att reklamation har skett i rätt tid och på ett giltigt sätt, då säljarna har fått del av reklamationen. Tingsrätten konstaterar vidare att det är oklart om det går att åtgärda felet enligt den billigare lösning som säljarna har förespråkat och att köparna har styrkt att det i vart fall kommer att kosta 350 000 kr.

Läs mer
January 13, 2022
Statistiskt svårt att få rätt i överprövningsmål

offentlig-upphandling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Statistiskt är det alltjämt svårt att som klagande få rätt i överprövningsmål. Enligt konkurrensverket avgjorde förvaltningsrätterna 3 616 mål om överprövning under 2020. I dessa mål fick klaganden helt eller delvis rätt i elva procent av fallen. Att det är svårt att få rätt innebär dock inte att det är lönlöst att överpröva.

Läs mer
December 21, 2021
Konsumenten hade inte rätt att häva avlämnad entreprenad - vinst i tingsrätt för Nordbros klient

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Nordbros klient är ett mindre bolag med två delägare som sysslar med montage av olika typer av solskydd (markiser och persienner). I aktuell entreprenad hade bolaget levererat markiser och utfört tillhörande installationer på en privatbostad. Parternas avtal hänvisar till småhusreglerna i konsumenttjänstlagen. Efter att bolaget avlämnat entreprenaden gjorde konsumenten ett antal fel gällande. Bolaget avhjälpte vissa av de påstådda felen och begärde avseende övriga påstådda fel konsumentens anvisningar. Trots flera kontaktförsök, från bolagets sida, underlät konsumenten att medverka till att felen kunde avhjälpas. Några månader senare valde konsumenten att i stället häva avtalet i sin helhet och kräva pengarna tillbaka.

Läs mer
November 18, 2021
Vinst i tingsrätt för Nordbros klient - bilverkstad får full ersättning för utfört arbete!

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Nordbro har företrätt en bilverkstad som utfört ett 30-tal reparationer på färdtjänstfordon utan att ha fått betalt. I det aktuella fallet bestreds verkstadens fakturor till fullo. Åkeriet som ägde färdtjänstbilarna förnekade att reparationer överhuvudtaget hade utförts. I bakgrunden till tvisten låg bland annat förvärv av en färdtjänstverksamhet mellan samma parter.

Läs mer
November 15, 2021
Skadestånd från arbetsgivare

skatteratt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Inom arbetslivet kan det ibland uppstå situationer där en arbetstagare drabbas av en skada i tjänsten och följaktligen har rätt till ersättning, ett skadestånd, från sin arbetsgivare. Frågan som många arbetsgivare ställer sig är då hur ersättningen ska betraktas rent skattemässigt och om arbetstagaren ska ta upp ersättningen i sin deklaration och bli beskattad för den. Enligt praxis ska beloppen tas upp till beskattning, men för arbetsgivaren har det viss betydelse ifall beloppet är ett rent ekonomiskt skadestånd på grund av till exempel inkomstbortfall eller ett så kallat ideellt skadestånd för sveda och värk.

Läs mer
November 12, 2021
Vinst för Nordbro i ARN gällande fel i vara kort tid efter köpet

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Många näringsidkare känner till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet till vilken konsumenter kan anmäla näringsidkare och kostnadsfritt få sin sak prövad. Handläggningen är enbart skriftlig och besluten utfärdas i form av rekommendationer. Även om ARN:s beslut inte är tvingande så efterlevs de oftast, eftersom flertalet aktörer redovisar och svartlistar företag som inte följer ARN:s rekommendationer. Nordbro företräder därför ofta företag i dessa processer för att tillvarata deras intressen.

Läs mer
September 20, 2021
Dubbla vinster för Nordbro mot Tillväxtverket – återkrav av stöd vid korttidsarbete ogillas av förvaltningsrätten

tvistelosning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

‍Maria Thorstensson, jurist på Nordbro, har företrätt två småföretagare som har fått beviljat och utbetalt preliminärt stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har senare ställt krav på återbetalning. I det ena fallet rörde det sig om ett belopp om 271 000 kr och i det andra fallet hela 454 822 kr som Tillväxtverket krävde åter. I det ena ärendet nekade Tillväxtverket också ytterligare stöd.

Läs mer
February 2, 2021
Kreditnotor efter dom eller förlikning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Det är inte ovanligt att en säljare och en köpare tvistar om vilket belopp köparen faktiskt ska betala. Under tvistens gång kan parterna enas om ett lägre pris eller ta tvisten till domstol. Även när processen är i domstol kan parterna förlikas, vanligtvis med innebörden att säljaren får mindre betalt än vad som är fakturerat. Om tvisten går hela vägen till dom kan även domen såklart innebära att säljaren får mindre betalt än vad som fakturerats.

Läs mer
December 15, 2020
Vinst för Nordbro - fråga om skäligt pris för VVS-entreprenad på löpande räkning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

För många näringsidkare kan det kännas som en omöjlighet att få rätt mot en konsument. Framförallt när inget skriftligt avtal finns och arbetet har utförts på löpande räkning. Vad har man då för chans? För en månad sedan meddelades vinst i just ett sådant mål för VVS-firman Gärde Rör och Smide, vilken jag företrädde som ombud.

Läs mer
August 6, 2020
Framgång för Nordbro i bygglovsärende avseende biltvätt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun avslog i februari 2020 A.A:s ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt på en centralt belägenfastighet i Tomelilla. Enligt detaljplanen skulle området användas för ”bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”. Nämnden avslog ansökan om bygglov för en separat biltvätt. Länsstyrelsen i Skåne delade nämndens bedömning i ärendet. Det vill säga att biltvätt endast kunde uppföras i kombination med bensinstation.

Läs mer
April 16, 2020
Om avtal i kristider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Hela världen befinner sig mitt i en virusepidemi med konsekvenser för samhället som få kunde ha förutsett för bara någon månad sedan. Detta ställer flera frågor på sin spets inom juridiken. Den mest grundläggande frågan lyder hur Coronasmittan och inte minst åtgärderna för att stoppa smittspridningen påverkar allas skyldighet att följa ingångna avtal. Det kan handla om svårigheter eller omöjlighet för en leverantör att leverera en vara eller tjänst i rätt tid, men också om en köpares beställning som plötsligt blir meningslös för att syftet med beställningen går om intet.

Läs mer
June 12, 2019
När hästintresset blir en affärsverksamhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Ridsport är en av de största sporterna i landet och hästar är idag mycket mer än sällskaps- och sportdjur. För många är hästar och ridsport en affärsverksamhet. Hästbranschen förgrenar sig på många sätt, vi har dels en mängd olika grenar inom ridsporten, dels olika typer av verksamheter inom branschen. Allt ifrån tävlingsryttare, beridare, hästförmedlare, inackordering med mera. Gemensamt för alla inom branschen är att hästen är i fokus och målet är givetvis, som med alla affärsverksamheter, att verksamheten ska vara lönsam.

Läs mer
April 28, 2017
Preskription - när en fordran riskerar att bli för gammal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Huvudregeln i Sverige är att en fordran preskriberas efter tio år, vilket framgår av 2 § i Preskriptionslag (1981:130). Det finns undantag från detta och ett av de viktigaste att lägga på minnet är att preskriptionstiden för en fordran mot en konsument i många fall endast är tre år. Detta gäller om fordringen avser en vara, tjänst eller annan så kallad nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit till konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Läs mer
May 24, 2016
Är det värt att gå vidare när kunden bestrider en mindre fordran?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

När det uppstår en tvist som inte kan lösas utan att man blir tvungen att vidta rättsliga åtgärder måste man som fordringsägare alltid ställa sig frågan hur mycket man är villig att riskera för att eventuellt få rätt? Huvudregeln är nämligen att den part som förlorar en tvist har att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Men om tvisten inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp gäller däremot andra regler.

Läs mer
February 27, 2016
Kvarstad - en möjlig säkerhetsåtgärd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Om det finns en risk att den som är skyldig pengar skaffar undan eller försvinner med egendom, kan en domstol besluta om kvarstad som en säkerhetsåtgärd. Likaså kan en domstol besluta om kvarstad när det rör en tvist om en viss egendom för att undvika att egendomen försvinner eller tappar i värde. Ett beslut om kvarstad är ett preliminärt beslut som kan komma att ändras och som sker i avvaktan på att ärendet tas upp för rättslig prövning. När ett beslut om kvarstad har fattats lämnas ärendet över till Kronofogden som får i uppdrag att verkställa beslutet.

Läs mer
Tvistelösning

Ibland är tvisten oundviklig. Då behöver du en jurist som är skolad i att ta processer, som kan stå upp för dig i hårda förhandlingar och som ger dig en välgrundad och realistisk bedömning av dina möjligheter. Många tvister kan lösas genom frivilliga överenskommelser efter en väl genomförd förhandling, men då och då är det bara domstolen som kan lösa upp knuten. Nordbros hela juriststab har kompetensen att driva tvistemål och står redo att ta sig an ditt ärende i domstol, nämnd eller skiljenämnd.

läs mer
Entreprenadrätt

En mycket stor andel av Nordbros kunder består av konsulter, beställare, entreprenörer och materialleverantörer inom bygg och hantverk. Hela vårt juristteam har därför en gedigen kännedom om entreprenader. Därutöver har vi en specialistgrupp med inriktning på standardavtalen och de större, kommersiella entreprenaderna. Från upphandling till tvistelösning står vi till din tjänst som en av de ledande entreprenadrättsbyråerna.

läs mer
Fastighetsrätt

Juridiken som rör fastigheter och nyttjandet av dem är ofta invecklad. Samtidigt handlar det om stora värden och om att tillgodose helt grundläggande behov för såväl företaget som för den enskilde. Behovet är därför stort av juridisk expertis. Välkommen till vår fastighetsgrupp!

läs mer
Arbetsrätt

Det enskilda rättsområde som ger upphov till flest frågor inom ramen för Nordbros telefonrådgivning är arbetsrätt. Anställningar är någonting som de flesta berörs av, antingen som arbetstagare eller som företrädare för arbetsgivaren. En arbetsgivare som gör fel kan drabbas av tuffa konsekvenser, men samtidigt är arbetsrätten mer flexibel än vad många tror. En arbetsrättsexpert som kan vägleda dig på ett praktiskt sätt och se till att alla formaliaregler följs kan bespara dig mycket, oavsett om du är arbetsgivare eller anställd.

läs mer
Familjerätt

Familjerätt är ett område som alla människor kommer i beröring med. Frågor kring samboende och äktenskap, föräldraskap, gåvor till närstående, testamenten och arv stöter alla på förr eller senare. Som med all juridik handlar mycket om att förebygga problem inför livets alla skiften. Nordbros familjerättsgrupp står till ditt förfogande oavsett var i livet du befinner dig.

läs mer
Skatterätt

Skatteområdet är oerhört brett och regelmassan är omfattande, från inkomstskatterna i de olika inkomstslagen till mervärdesskatten på omsättningar och punktskatter på olika varor och transaktioner. Till detta kommer alla regler rörande avdragsrätt. Internationella förhållanden utgör ett kapitel för sig. Som fullservicebyrå inom affärsjuridik är det en självklarhet för oss på Nordbro att erbjuda skatterättslig expertis genom vår särskilda skatterättsgrupp – Nordbro Skatt.

läs mer
Miljörätt

Juridiken som omgärdar skyddet av vår gemensamma miljö och människors hälsa har snabbt vuxit i omfång under de senaste årtiondena. Ofta finns det en stark länk till förvaltning och nyttjande av fastigheter, men ibland är miljörätten frikopplad och bör därför ses som ett eget rättsområde. Som modern byrå i framkant kan Nordbro även stå till tjänst med miljörättslig rådgivning och utgöra stöd vid tillståndsansökningar och i processer.

läs mer
Offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har förändrats med åren och blivit allt mer invecklade. För bolag som är beroende av att vinna offentliga kontrakt är upphandlingen affärskritisk. Nordbros upphandlingsjurister finns här för dig både i upphandlingsstadiet och när en upphandling inte har lett till önskat utfall.

läs mer
Hästjuridik

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och många frågeställningar som man stöter på som aktiv inom hästbranschen är av juridisk karaktär. Då är det självklart en fördel att ta hjälp av en jurist som också har kunskaper om hästar och hästsport. Nordbro har sedan byrån startades alltid haft ett stort antal kunder som driver hästverksamhet, vilket innebär att vi har byggt upp en särskild kompetens inom området.

läs mer
Bolagsrätt

Som ägare av eller delägare i ett aktiebolag stöter du ständigt på juridiska frågor som rör bolaget och dina egna rättigheter och skyldigheter. Sak samma gäller om din rörelse drivs som ett handels- eller kommanditbolag. Nordbros bolagsrättsgrupp arbetar dagligen med dessa frågor genom allt från rådgivning via telefon till biträde i invecklade domstolsprocesser. Vi ser fram emot att bli din långvariga bolagsrättsliga partner.

läs mer

Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar skyddet av olika former av immateriell egendom såsom varumärke, mönster och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Immateriella rättigheter är ett ytterst viktigt konkurrensmedel som alla företagare bör hålla under bevakning och försvara. I digitaliseringens tidevarv blir skyddet av företagets och dess produkters unika igenkänningstecken alltmer betydelsefullt.

läs mer

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Välkommen!

Tack för ditt meddelande! Din förfrågan har blivit mottagen.
Ojdå! Något gick fel. Vänligen testa igen.