Kreditnotor efter dom eller förlikning

February 2, 2021

Det är inte ovanligt att en säljare och en köpare tvistar om vilket belopp köparen faktiskt ska betala. Under tvistens gång kan parterna enas om ett lägre pris eller ta tvisten till domstol. Även när processen är i domstol kan parterna förlikas, vanligtvis med innebörden att säljaren får mindre betalt än vad som är fakturerat. Om tvisten går hela vägen till dom kan även domen såklart innebära att säljaren får mindre betalt än vad som fakturerats.

Vad samtliga nämnda situationer har gemensamt är att säljaren oftast redan har betalt in all fakturera utgående moms till Skatteverket. Om säljaren sen inte har rätt att få hela det fakturerade beloppet betalt från köparen har säljaren rätt att få tillbaka den extra moms som betalats in till Skatteverket.

En dom från Kammarrätten klargör dock att säljaren måste ställa ut en kreditnota till köparen på det belopp som säljaren saknar rätt att få betalt för. Om säljaren struntar i det kan säljaren få ett skattetillägg om 20 % av det belopp säljaren felaktigt begär tillbaka från Skatteverket.

Kammarrättens avgörande handlade om en situation där hovrätten bedömde att säljaren inte hade rätt att få fullt betalt enligt utställda fakturor. Säljaren hade sedan försökt få tillbaka tidigare inbetald moms från Skatteverket utan att ställa ut kreditnotor till köparen. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och bedömde att säljaren saknade rätt att få tillbaka momsen utan att ställa ut kreditnotor. Dessutom fick säljaren ett skattetillägg om 20 % av den moms den försökt få tillbaka.

Domen klargör att i de allra flesta fall måste säljaren ställa ut kreditnotor om den vill få tillbaka tidigare inbetald moms i situationer när säljaren inte kan få fullt betalt från köparen. Det enda undantaget från detta är när säljaren kan göra sannolikt att det föreligger en kundförlust, det vill säga när köparen inte har möjlighet att betala fakturorna på grund av konkurs eller liknande.

Är du osäker på hur du får tillbaka momsen från Skatteverket när din kund inte betalar dina fakturor så kontakt oss på Nordbro så hjälper vi dig.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.