Giftorättsgods och äktenskapsförord

March 12, 2021

När företagare ringer till oss för att få ett äktenskapsförord skrivet är det ofta för att se till att just aktierna i bolaget inte ska behöva delas upp vid en eventuell skilsmässa. Finns delägare kan det ju också vara överenskommet dem emellan att äktenskapsförord ska upprättas, som skydd mot att nya oönskade delägare dyker upp i form av före detta äkta hälfter. Men äktenskapsförord tar förstås inte sikte ”bara” på aktieinnehav. Allt som makar äger är nämligen så kallat giftorättsgods om det inte finns testamente, gåvobrev, försäkring eller äktenskapsförord som säger att tillgången i fråga är enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning, varken mellan makar eller sambor, men för sambors del är det oavsett inget annat än bostad och bohag som delas upp.

Att något är giftorättsgods betyder att bägge makar har så kallad giftorätt i egendomen, vilket lite förenklat innebär att de har rätt till hälften var. Det handlar om hälften av värdet och inte hälften av egendomen i sig, så länge makan med mer giftorättsgods har råd att köpa ut makan med mindre giftorättsgods. Vid en bodelning tittar man först på tillgångar och skulder för vardera maka för sig, för att sedan slå samman dessa två nettovärden. Det gemensamma nettovärdet av giftorättsgodset fördelas sedan mellan makarna med hälften var.

Om exempelvis maka A äger aktier men bidrar med ett lägre nettovärde till bodelningen har maka B alltså i teorin rätt till hälften av aktierna, men blir i praktiken den som måste köpa ut maka A, eller, som det heter, utge bodelningslikvid. Om maka A äger aktier och är den som bidrar med ett högre nettovärde i bodelningen, och alltså måste utge bodelningslikvid till maka B, har maka A alltid rätt att betala ut pengar till maka B framför att lämna över själva aktierna. Rättsläget är rent av osäkert när det gäller skyldigheten för maka B att acceptera aktier i stället för pengar, exempelvis på grund av att det kan vara svårt att sälja aktierna vidare till marknadsvärde. Problem uppstår alltså om maka A inte har råd att utge den bodelningslikvid som uppstår. Bolagsvärderingar är dessutom inte sällan både dyra och dryga att genomföra.

Eftersom ett äktenskapsförord är ett avtal som vilket som helst gäller det såklart att komma överens sinsemellan om dess vara eller icke vara, men faktum är att ett varsamt framtaget äktenskapsförord kan gynna bägge makar. Hör av er till oss så hjälper vi både er som ska gifta sig och er som redan är gifta att få ett juridiskt giltigt äktenskapsförord på plats.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.