Framgång för Nordbro i bygglovsärende avseende biltvätt

August 6, 2020

Byggnadsnämnden i Tomelilla kommun avslog i februari 2020 A.A:s ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt på en centralt belägenfastighet i Tomelilla. Enligt detaljplanen skulle området användas för ”bensinstationsändamål och därmed direkt samhörigt ändamål”. Nämnden avslog ansökan om bygglov för en separat biltvätt. Länsstyrelsen i Skåne delade nämndens bedömning i ärendet. Det vill säga att biltvätt endast kunde uppföras i kombination med bensinstation.

Nordbro hjälpte till att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Mark- och miljödomstolen gav A.A. rätt med motiveringen att planen saknade betäckning som bättre skulle rymma en separat biltvättsanläggning och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av övriga förutsättningar för bygglov.

Jurist
Maria Thorstensson
Aff. jur. mag.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.