Ny "förtidspension-light" kan påverka dig som är arbetsgivare

August 22, 2023

Förr fanns det förtidspension. Den som var sliten på grund av hårt arbete kunde gå i pension tidigare och den statliga ersättningen sågs som en del av ålderspensionssystemet. För 20 år sedan avskaffades dock förtidspensionen och ersattes med det som än i dag kallas för sjukersättning. Den som har en bestående nedsättning av arbetsförmågan, prövad mot arbetsmarknaden i sin helhet, kan få den ersättningen i stället för den tidigare förtidspensionen.

Namnbytet var inte bara för syns skull. Förr var den pensionsberättigade ofta någon som hade fått förslitningsskador på grund av hårt eller enformigt kroppsarbete. Emellertid har den tekniska utvecklingen och förändringarna på arbetsmarknaden medfört att personer med kroppsskador oftare kan skola om sig och hitta andra typer av jobb. Vidare har nedsatt arbetsförmåga allt oftare kommit att bero på åkommor som har koppling till det psykiska måendet. Således ville man lägga större kraft på rehabilitering och om arbetsförmågan förbättrades skulle rätten till sjukersättning kunna omprövas.

Den 1 september 2022 genomfördes dock en ändring i socialförsäkringsbalken som på sätt och vis återinför ett slags förtidspension för den som är 61 år eller äldre. Inte riktigt den gamla typen av förtidspension, men nästan. Ändringen har även gått under namnet ”trygghetspension”. De nya reglerna innebär att om man är minst 61 år gammal (eller egentligen 60 år och 11 månader, men jag säger för enkelhetens skull 61 år) och ”har erfarenhet av sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden” ska Försäkringskassan pröva arbetsförmågan mot den sökandes erfarenheter under de senaste 15 åren.

För att ta ett exempel: Om Lars, 62 år och ställningsbyggare, söker sjukersättning på grund av förslitningsskador ska inte Försäkringskassan kunna neka honom ersättning med hänvisning till att han kan omskola sig till att arbeta inom telefonsupport, eller liknande. Lars ska inte prövas mot hela den möjliga arbetsmarknaden, utan mot den typ av yrke som han har erfarenhet av under de senaste 15 åren.

Det rör sig om en ovanligt detaljerad styrning av Försäkringskassan, syftande till att underlätta för personer i åldersspannet 61-65 att erhålla sjukersättning. Normalt brukar riksdagen ge Försäkringskassan större utrymme för egna bedömningar, men inte här.

För- och nackdelar med regeländringen kan diskuteras, men för dig som är arbetsgivare kan det hur som helst vara bra att känna till den. Det är inte helt ovanligt att man har någon i personalen som är över 60 och har omfattande sjukfrånvaro på grund av någon bestående åkomma. Det kan, men måste inte, vara en person som har anställts med lönebidrag. Som arbetsgivare kan du ha gjort mycket för att anpassa arbetsuppgifterna, men sjukfrånvaron är fortfarande stor. Kanske är en uppsägning någonting som övervägs, men då måste man ha starka, sakliga skäl – i synnerhet om skälen ska kopplas till arbetstagaren personligen.

Om du känner igen dig i ovanstående situation, skulle möjligtvis de nya reglerna gällande permanent sjukersättning kunna underlätta för alla inblandade parter. Som arbetsgivare kan du i förhandling med arbetstagaren och dennes fackförbund ta upp frågan om sjukersättning. Rör det sig om en lönebidragsanställning skulle även dialog kunna föras med ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen och möjligen indirekt med Försäkringskassan. Det fungerar givetvis inte så att man kan träffa ”avtal” med Försäkringskassan, som ju måste pröva varje sökandes rätt utifrån de relevanta kriterierna, men det skadar inte att föra dialog om dessa frågor. Om inte annat, kan den anställde kanske själv fatta beslutet att det är bäst att avsluta tjänsten, eftersom sannolikheten att få permanent sjukersättning är stor.

Summa summarum: Tänk gärna lite utanför boxen om du har ett klurigt personalärende med någon som har förhållandevis kort tid kvar till pensionen. De nya sjukersättningsreglerna har tillkommit av en anledning. Även om tydlig praxis inom området inte har hunnit byggas upp än, pekar lagen med hela handen på ett ganska ovanligt sätt. Om du behöver diskutera ditt ärende finns som vanligt Nordbro ett telefonsamtal bort.

Artikeln har tidigare publicerats i Bra Affärer, nr 1, 2023.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.