Hur påverkar Brexit ditt EU-varumärke, design eller patent?

January 15, 2021

Har du ett EU-varumärke som registrerades innan 1 januari 2021 kommer det automatiskt att förvandlas till två varumärkesregistreringar, nämligen en EU-registrering och en nationell brittisk registrering. All registreringsinformation är fortsatt densamma, förutom att varumärket tilldelas ett nytt registreringsnummer. Om din EU-ansökan är pågående den 1 januari 2021 och framåt kommer du att, under 9 månader, kunna komplettera din ansökan med en ansökan om registrering i Storbritannien. Ansökningar om EU-varumärke som inkommer efter 31 december 2020 omfattar således inte längre Storbritannien.

Vad gäller designregistreringar blir följden liknande som för varumärken. De enda skillnaderna återfinns gällande hemlighållna registreringar och förnyelse. Om du har en hemlighållen designregistrering kommer du ges möjlighet att under 9 månader inkomma med en ansökan omregistrering i Storbritannien. Förnyelse av EU-design sker automatiskt och om förnyelsedatum inträffar efter 31 december 2020 kommer en separat förnyelse göras för registrering i Storbritannien.

Europeiska patent påverkas inte eftersom Storbritannien fortfarande är medlem i europeiska patentorganisationen.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.