Vinst i tingsrätt för Nordbros klient - bilverkstad får full ersättning för utfört arbete!

November 18, 2021

Nordbro har företrätt en bilverkstad som utfört ett 30-tal reparationer på färdtjänstfordon utan att ha fått betalt.

Ansökan om stämning lämnades in till tingsrätt den 6 april 2020. Efter genomförd huvudförhandling i tingsrätten meddelades domen den 12 oktober 2021. Längden på domstolsprocessen får anses vara ganska normal för ett tvistemål utan egentliga fördröjningar. Det varierar givetvis från fall till fall, men ofta tar det cirka ett och ett halvt år att få en dom efter att man ansökt om stämning.

I det aktuella fallet bestreds verkstadens fakturor till fullo. Åkeriet som ägde färdtjänstbilarna förnekade att reparationer överhuvudtaget hade utförts. I bakgrunden till tvisten låg bland annat förvärv av en färdtjänstverksamhet mellan samma parter.

Utmaningen i målet var – som så ofta – bevisningen. Det var helt nödvändigt att kunna bevisa att arbetet på bilarna hade beställts och utförts i den omfattning som klienten påstod, samt att debiterat pris var korrekt. Detta var en till synes mycket svår uppgift, eftersom det saknades relevanta skriftliga bevis. Större ansträngningar fick därför läggas på den muntliga bevisningen i form av vittnesförhör, samt på god processteknik. Trots luckorna i den skriftliga bevisningen lade klientens noggrant specificerade fakturor en mycket bra grund för processen. Fakturorna kunde användas som utgångspunkt i samtliga förhör med parter och vittnen.

I slutändan kunde alltså väl genomförda vittnes- och partsförhör visa på händelser som motparten hade svårt att bortförklara. Efter en heldagsförhandling i domstol meddelades domen i målet, varigenom motparten förpliktades att betala hela verkstadens fordran. Slutsatsen blir alltså att även om det saknas skriftliga avtal eller beställningar, måste det inte vara ett förlorat mål för den som har drabbats av att beställaren förnekar i stort sett allt. Ordentligt specificerade fakturor och vittnen som trovärdigt kan berätta om vad som har hänt med stöd av fakturorna kan vara avgörande.

Chefsjurist
Jacob Cronholm
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.