Avhysning från inkassoavdelningens perspektiv – praktiska tips

February 28, 2022

Det finns flera situationer där man som hyresvärd har rätt att avsluta ett hyresförhållande med en hyresgäst i förtid. Gemensamt för dessa situationer är att hyresgästen inte uppfyllt sina åtaganden och att hyresrätten därmed är förverkad. Den mest förekommande förverkandegrunden bland de ärenden vi hanterar på Nordbros inkassoavdelning är obetalda hyror varför framställningen nedan kommer att fokusera på förverkande på denna grund.  Men även störningar, vanvård och olovlig andrahandsuthyrning är exempel på omständigheter som kan leda till att hyresgästen har förverkat sin hyresrätt.

Ekonomiska förutsättningar

Början till ett ömsesidigt berikande hyresförhållande är en stabil bakgrundskontroll. Genom kontakt med ett kreditupplysningsföretag kan du som hyresvärd få en bild av en potentiell hyresgästs ekonomiska förutsättningar. En kreditupplysning ger en bra överblick över motpartens samlade ekonomiska situation. Det går också att ta kontakt med Kronofogden för att få reda på om din potentiella hyresgäst har obetalda skulder. En skuldkontroll hos Kronofogden bör kompletteras med en lönespecifikation om den potentiella hyresgästen är en privatperson och exempelvis ett bokslut om den potentiella hyresgästen är ett bolag. Missa inte heller att ta referenser från tidigare hyresvärdar. Att lägga lite krut på detta steg kan visa sig vara ett bra vaccin mot otrevliga överraskningar längre fram under hyresförhållandet.

Obetalda hyror

Skulle det, trots en gedigen bakgrundskontroll, visa sig att din hyresgäst ändå inte sköter sina hyresbetalningar, så rekommenderar vi att du skyndsamt lägger upp de förfallna hyresfakturorna för inkassohantering via Nordbros kundportal. Signalvärdet av en snabb reaktion på obetalda hyror kan vara viktigt för att undvika etableringen av ett dåligt betalningsbeteende som sedan kan bli svårt att bli av med.

Förverkad hyresrätt

Så snart en bostadshyresgäst dröjt med betalning av hyran i mer än en vecka är hyresrätten förverkad. För lokalhyresgäster räcker det att dröjsmålet är endast två vardagar efter förfallodagen. Vid två till tre obetalda hyror kan det vara dags att kontakta oss på Nordbros inkassoavdelning för att diskutera möjligheterna att gå vidare med en avhysningsansökan via Kronofogden. Handlar det endast om en enda obetald hyra är risken annars hög att din hyresgäst använder nuvarande månads hyrespengar för att betala i kapp utestående hyra och således återvinner hyresrätten, dvs får tillbaka sin rätt att hyra och så är man tillbaka på ruta ett. På Nordbros inkassoavdelning arbetar erfarna jurister och handläggare som förstår att situationen kan vara känslig och vet att hantera den på bästa sätt för att uppnå ett bra resultat för såväl dig som hyresvärd som för din hyresgäst.

Avhysningsprocessen

Handlar det om bostadshyror ska socialtjänsten i hyresgästens hemkommun meddelas om hyresrättens förverkande, så att socialtjänsten ges en möjlighet att betala i kapp för att undvika att hyresgästen står utan bostad. För att hantera ärendet kommer Kronofogden att kräva ett bevis på att socialtjänsten mottagit ett meddelande utformat enligt hyreslagens bestämmelser. Därefter är det dags att ta fram ansökningshandlingar och skicka dessa till Kronofogden för hantering. Ansökningshandlingarna utgörs av en ansökan ombetalningsföreläggande kombinerat med en ansökan om avhysning.

Hyresgästen måste delges information om hyresrättens förverkande, samt vilken summa som skall betalas för att återvinna densamma. Detta sker i normalfallet genom Kronofogden. Men Kronofogden dras med långa handläggningstider. Som hyresvärd är det väldigt tydligt att tid är pengar varför det kan vara en idé att begära s.k. partsdelgivning utan kostnadsanspråk för att försöka minimera risken att ärendet drar ut onödigt mycket på tiden. Detta innebär att man i början av processen meddelar Kronofogden att man själv önskar ta över ansvaret för delgivningen och därefter anlitar en privat delgivningsbyrå för att försöka få tag på och delge hyresgästen. Man frånsäger sig då rätten att kräva ersättning för dessa kostnader.

Hos Kronofogden hanteras avhysningen i två steg. När man förhoppningsvis har lyckats delge hyresgästen så utfärdar Kronofogden ett s.k. utslag, dvs en exekutionstitel som säger att hyresrätten förverkats och att hyresgästen måste flytta. Många gånger flyttar hyresgästen självmant när processen gått såhär långt, men annars får man därefter ansöka om verkställighet vilket innebär att Kronofogden vid en bestämd tidpunkt flyttar hyresgästens tillhörigheter och byter lås.

Avhysningshantering via Nordbro

Nordbros inkassoavdelning erbjuder avhysningshantering via Kronofogden till en fast kostnad om 5 000 kr ex.moms. Till detta kommer Kronofogdekostnader samt eventuellt en kostnad för anlitande av privat delgivningsbyrå. Vi på Nordbro kan även vara behjälpliga med uppsägningar samt processer vid hyresnämnd eller tingsrätt. Kontakta då vår juridikavdelning för rådgivning samt prisuppgift.

Obeståndsjurist
Veronika Johansson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.