No items found.

Får banken säga nej till bankkonto?

March 18, 2022

Vi på Nordbro har noterat att flera av våra kunder har problem med att skaffa bankkonton för sin näringsverksamhet. Detta verkar framför allt drabba enskilda näringsidkare och aktiebolag med få anställda. I denna artikel ska jag gå igenom de grundläggande reglerna kring rätten till bankkonton för både konsumenter och näringsidkare.

När vi talar om rätt till bankkonton måste man skilja på två olika typer av bankkonto, dels betalningskonto, dels inlåningskonto, eller sparkonto som det oftare kallas.

Ett betalningskonto ger användaren rätt till en del grundläggande funktioner, såsom insättningar och uttag, autogirobetalningar, banktransaktioner och betalningar med debetkort. Ett sparkonto ger dock, i sin grundläggande form, endast användaren rätt att göra insättningar och uttag. Det vill säga att ett sparkonto har ett klart mer begränsat användningsområde än ett betalningskonto.  

Om en bank tillhandahåller betalningskonton med alla eller vissa grundläggande funktioner så har alla konsumenter rätt att öppna ett sådant konto hos banken. Banker har dock inte en skyldighet att erbjuda betalningskonton eller samtliga grundläggande funktioner.

För näringsidkare finns det ingen lagstadgad rätt att få tillgång till ett betalningskonto utan det finns endast en rätt att få ett sparkonto där man kan göra insättningar och uttag. Detta i sig är naturligtvis inte på något sätt tillräckligt för de allra flesta näringsidkare. Nästan alla verksamheter behöver även kunna göra och ta emot banköverföringar och koppla på girotjänster. Det har diskuterats om en rätt till betalningskonton ska ges även till näringsidkare men ännu finns det inte ens något förslag på sådan lagstiftning.

Bankernas skyldigheter att erbjuda konton enligt ovan är heller inte absolut. Banker har en skyldighet att kunna identifiera sina kunder och kan även vägra bankkonton vid misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl är inte preciserat i lagen men av förarbeten och av Finansinspektionens råd framgår det att avsaknad av personnummer, betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden inte utgör särskilda skäl. Att kunden inte betalat sina krediter eller avgifter i tid är inte heller något särskilt skäl att neka ett bankkonto.

Sammanfattningsvis har konsumenter en mycket långtgående rätt till bankkonton som uppfyller de allra flesta vardagliga behov medan näringsidkare tyvärr inte har någon sådan rätt. En näringsidkare har dessvärre endast rätt till en typ av bankkonto som är otillräcklig för nästan alla typer av verksamheter. Mitt bästa råd till företagare som inte får något företagskonto hos en viss bank är därför att fråga andra banker. Till slut brukar de flesta av våra kunder hitta rätt bank.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.