Vad är egentligen byggmoms?

December 3, 2021

De flesta som arbetar i byggbranschen känner till begreppet byggmoms. Det innebär dock inte att alla vet vad det innebär, vilket medför att det finns stor risk att man gör fel. Reglerna om byggmoms bygger på två begrepp, byggtjänster och byggbolag.

Byggtjänster omfattar de flesta arbeten på fastighet (mark och byggnader) som till exempel mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, uthyrning av maskiner med förare och byggstädning. Även uthyrning av personal för utförande av nämnda tjänster räknas som byggtjänster.

Byggbolag är den som antingen mer än endast tillfälligt säljer byggtjänster till andra (oavsett om köparen är företag eller konsument)eller köper in och vidareförsäljer byggtjänster till ett byggbolag (oavsett om sådan vidareförsäljning endast sker tillfälligt).

Byggmoms innebär att det, tvärtemot hur det är i vanliga fall, är köparen som är skyldig att redovisa utgående moms vid förvärv av byggtjänster, om köparen är ett byggbolag. Det innebär då att säljaren inte ska debitera och redovisa utgående moms vid försäljning av byggtjänster till byggbolag.

Det finns framför allt två risker med byggmoms. Om en säljare felaktigt tror att förutsättningarna för byggmoms är uppfyllda och därför inte debiterar någon moms kan Skatteverket i efterhandkräva säljaren på momsen. Om säljaren i stället felaktigt debiterar moms när förutsättningarna är uppfyllda riskerar köparen att göra ett felaktigt momsavdrag och kan i efterhand bli återbetalningsskyldig till Skatteverket. I båda situationerna riskerar den som gör fel dessutom ett skattetillägg om 20 % av momsbeloppet.

Min erfarenhet är att många entreprenadbolag regelmässigt tillämpar reglerna om byggmoms vid all sin försäljning förutom till konsument. Som framgår ovan finns det dock risker med att göra fel. Det är därför viktigt att tänka igenom både vem som är byggbolag och vilka typer av tjänster som faktiskt omsätts.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.