VAB eller olovlig frånvaro?

July 4, 2023

Är du arbetsgivare i ett mindre bolag och har arbetstagare som är småbarnsföräldrar? Då har du säkerligen funderat över hur du ska hantera konsekvenserna av omfattande frånvaro på grund av att arbetstagare är borta från arbetet för att vårda ett sjukt barn (VAB) och vad du kan göra för att försäkra dig om att det handlar om giltig frånvaro.

För arbetsgivare kan det vara utmanande att vara lyhörd och visa förståelse för arbetstagare som tar ut mycket VAB och samtidigt försöka hålla produktiviteten uppe utan att riskera brister i arbetsmiljön för arbetstagare med hög närvaro. Ibland kan det även uppstå misstankar om att frånvaron kanske inte beror på att arbetstagaren behöver vårda ett sjukt barn.

Arbetsgivarens möjligheter att kontrollera eller påverka arbetstagarens rätt till ledighet på grund av VAB är begränsade till följd av att arbetsgivaren inte betalar någon lön eller sjuklön till arbetstagaren under frånvaron. Arbetsdomstolen har i domen AD 2013 nr 6 slagit fast att man som arbetsgivare inte har rätt att begära läkarintyg om barnets sjukdom eller motsvarande intyg från Försäkringskassan på samma sätt som vid arbetstagarensegen sjukdom.

Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättning (tillfällig föräldrapenning) om arbetstagaren tvingas avstå från förvärvsarbete för att vårda ett sjukt barn. Det är också till Försäkringskassan som arbetstagaren ska uppvisa ett läkarintyg avseende barnets sjukdom från och med den åttonde sjukdagen.

Arbetstagaren har rätt till ledighet från arbetet (giltig frånvaro) om denne beviljats tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan för samma tidsperiod som denne varit borta från jobbet.  Om du som arbetsgivare vill försäkra dig om att rätten till ledighet för VAB föreligger kan du, i stället för att begära läkarintyg för barnet, begära att arbetstagaren uppvisar ett beslut om att tillfällig föräldrapenning har betalats ut. Rätten till tillfällig föräldrapenning är begränsad till 120 dagar per år och barn.

Skulle det visa sig att någon föräldrapenning inte utgått under frånvaroperioden blir det i stället fråga om olovlig frånvaro. Det kan då finnas anledning att meddela arbetstagaren en varning. Upprepad olovlig frånvaro kan dessutom utgöra grund för uppsägning på personliga skäl.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.