Anställningar - några viktiga hållpunkter

April 24, 2019

Som småföretagare är du måhända också arbetsgivare, eller så, går du kanske i tankar att anställa någon för första gången. I så fall vill jag till att börja med gratulera dig och ge dig mina hedersbetygelser. Att vara eller vara på väg att bli arbetsgivare är i sig ett gott betyg, både till dig som företagare och som samhällsmedborgare.

Med detta sagt, kan arbetsrätten upplevas som både vag och krånglig. Som liten arbetsgivare står man ofta ensam, utan något skyddsnät, med ett mäktigt fackförbund på andra sidan.

Vi får många frågor om just arbetsrätt. Fortsätt att ringa! Jag har nämligen en käpphäst när det gäller arbetsrätten, som lyder att förfarande tär viktigare än reglerna i sak. Om man bara hanterar kontakterna med den anställde och med facket på rätt sätt från början, brukar problem ofta kunna lösas utan att det hela spårar ur i stora konflikter och lösensummor.

Jag ska här lista några saker som är viktiga att tänka påför dig som arbetsgivare. Med dessa tumregler kommer man ganska långt och man undviker ofta de värsta blindskären.

·      Tänk på att kollektivavtal med facket både kan inskränka och utvidga dina valmöjligheter. Kollektivavtal kan man vara bunden av genom medlemskap i enarbetsgivarorganisation (t ex Sveriges Byggindustrier, Almega, m.fl.), eller genom att ha tecknat ett särskilt hängavtal med facket. Kollektivavtalet kan innehålla bestämmelser som går längre än lagen, såsom vilka anställningsformer som är tillåtna och vad som gäller vid semester. Reglerna om löner är förstås A och O att känna till. Avtalet kan å andra sidan innebära större flexibilitet när det exempelvis gäller arbetstider.

·      Upprätta alltid ett skriftligt anställningsavtal. Utöver att det är lag på att de viktigaste villkoren för anställningen ska vara nedtecknade, är det ofta arbetsgivaren som måste bevisa sin sak om det plötsligt skulle uppstå en tvist om vad som är avtalat. En av de viktigaste sakerna att kunna bevisa är att det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller provanställning (se nedan), ifall man nu har kommit överens om det. Vi på Nordbro kan till ett bra paketpris erbjuda anställningsavtal och/eller avtalsmall som passar just din verksamhet.

·      Utnyttja möjligheten till provanställning. Att anställa någon är alltid förenat med en viss risk. En felrekrytering kan bli en dyr historia, men man kan minska risken genom att avtala om en tidsbegränsad anställning. Provanställningen är den form som passar bäst om det är tänkt att anställningen därefter ska gälla tillsvidare. Det är tillåtet att anställa någon på prov under högst sex månader och anställningen kan då avbrytas i förtid eller avslutas vid periodens utgång efter meddelande från arbetsgivaren minst två veckor i förväg.

·      Dokumentera händelser som du vet eller tror kan få betydelse. En anställning innebär ett nära samarbete. Samtidigt har de mest infekterade konflikterna ofta det gemensamt att parterna har stått varandra nära. Om du måste ta ett allvarligt samtal med en anställd på grund av misskötsamhet är det en god idé att dokumentera detta på något sätt. Jag brukar ge rådet att föra några enkla anteckningar vid mötet och ta upp vad som måste bli bättre, vilket båda skriver under på och därmed godtar.

·      Glöm aldrig att förhandling med facket ofta är nödvändigt innan beslut fattas i personalfrågor! Detta är kanske mitt viktigaste tips, som knyter an till min käpphäst om att förfarandet är viktigare än reglerna i sak. Om du t ex anser att du måste säga upp en anställd, ska du först ta reda på om denne är medlem i facket eller ej, och om svaret är ja ska du vända dig till facket först. Har du kollektivavtal bör du alltid kontakta facket först, alldeles oavsett om personen det rör är medlem eller ej. Kravet att förhandla innan man vidtar åtgärder kan ofta komma som en överraskning för småföretagare – inte minst för dem som saknar kollektivavtal. I det senare fallet är det tillräckligt att den anställde är medlem i facket för att förhandlingskravet ska gälla.

Som sagt, med dessa hållpunkter kommer man ganska långt och när det uppstår problem behöver de sällan urarta. Och glöm inte att det är bättre att fråga en gång förmycket än en gång för lite. Se det som en försäkring att utnyttja din rätt till rådgivning hos oss på Nordbro för att öka din trygghet som småföretagare.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.