Se upp för kapitalbrist i ditt 25 000-kronorsbolag

June 17, 2021

Sedan år 2020 har lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag varit 25 000 kr, vilket innebar en sänkning från tidigare 50 000 kr, vilket i sin tur var en sänkning från tidigare 100 000 kr. Aktiebolag som har bildats sedan halvtannat år tillbaka kan alltså ha ett aktiekapital som ligger på en historiskt låg nivå.

Statistik visar att antalet nybildade aktiebolag, trots coronakrisen, har ökat kraftigt under år 2020. Det är rimligt att anta att sänkningen av kravet på aktiekapital har spelat en viss roll och att en mycket stor del av de nya bolagen har ett registrerat kapital på just 25 000 kr. Kanske har just du ett sådant bolag?

Såhär i bokslutstider är det viktigt att vara uppmärksam på ifall det egna kapitalet åtminstone når upp till det registrerade aktiekapitalet, eller om det gångna årets resultat har tryckt ned summan under den gränsen.

Det är reglerna om tvångslikvidation och personligt ansvar som föreskriver att du måste se till att bolagets tillgångar är tillräckligt stora. Oavsett om ditt bolag har ett registrerat aktiekapital på 500 000 kr, 50 000 kr eller 25 000 kr är reglerna desamma, men om du har ett 25 000-kronorsbolag är marginalen mellan kravuppfyllelse och brist som kräver åtgärd väldigt liten.

Huvudregeln när du driver aktiebolag är förstås att du personligen inte har något betalningsansvar för bolagets skulder. Det är en trygghet för dig, som innebär att dina privata tillgångar inte är i fara om det finns leverantörsskulder som bolaget inte klarar av att betala. Ett undantag är skatteskulder som inte betalas i tid; där gäller stränga regler om personligt ansvar. Men det finns ytterligare ett viktigt undantag – nämligen ifall bolagsstyrelsen, som det heter, har ”skäl att anta” att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Om du bedömer att det egna kapitalet troligen är förbrukat eller rejält understiger aktiekapitalet, kan den enkla lösningen vara att genast skjuta till medel som aktieägartillskott. Vill du vara riktigt säker och följa det formella regelverket, ska du dock upprätta en särskild balansräkning, kallad kontrollbalansräkning, som sedan ska granskas av revisor. Skulle kontrollbalansräkningen bekräfta att det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet, har du en skyldighet att hålla en extra bolagsstämma – en så kallad kontrollstämma – som antingen ska besluta att likvidera bolaget, eller skjuta på frågan fram till en ny kontrollstämma inom åtta månader. Under den tidsfristen kan kapitalbristen läkas genom tillskott eller genom att bolaget helt enkelt börjar gå bättre. I annat fall ska bolaget likvideras.

Om du inte följer den process som översiktligt har beskrivits ovan, riskerar du att bli personligt betalningsskyldig för skulder som bolaget drar på sig efter det att du borde ha förstått att det råder kapitalbrist. Skulle kapitalbristen framgå svart på vitt i årsredovisningen, är det naturligtvis skarpt läge. Då får Bolagsverket kännedom om hur det ligger till och siffrorna blir allmänna handlingar. Bolagets fordringsägare kan lätt ta reda på om det finns kapitalbrist och om det därmed kan finnas ett personligt ansvar.

Detta för oss tillbaka till frågan om aktiekapital på 25 000 kr. Marginalen mellan ”helt OK” och krav på att genast upprätta kontrollbalansräkning uppgår till…12 500 kr! Det räcker alltså med väldigt små utgifter för att du hux flux ska hamna i kapitalbristreglerna, innebärande risk för personligt betalningsansvar. Förenklingarna och de sänkta kraven på egen insats för att bilda ett aktiebolag medför alltså vissa följder som inte får glömmas bort. För dig som har ett 25 000-kronorsbolag har kanske de nya reglerna inneburit en stor lättnad, men mitt råd är att du ska vara extra vaksam på hur det går med ekonomin och ha en god uppföljningsrutin. En kunnig redovisare är ett bra stöd.

Om ditt bolag skulle ha kapitalbrist, är detta absolut inte världens ände (ej heller bolagets). Det viktiga är att du inte förblir passiv och låtsas som det regnar, utan tar tag i problemet och omedelbart ser till att kapitalbristen upphör och/eller drar i gång processen med att upprätta kontrollbalansräkning, ordna en kontrollstämma och sedan, vid behov, se till att bristen läks under de åtta månader som du har på dig.

Som vanligt står vi på Nordbro till förfogande när det gäller frågor kring detta och behov av hjälp.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.