Är incitamentsprogram något för ditt företag?

November 26, 2020

Många företag har haft ett tufft år i år och vi får lite extra många frågor om vilka förmåner arbetsgivare kan erbjuda sina anställda istället för högre löner. Ett alternativ jag tänkte prata om idag kan vara att erbjuda ett incitamentsprogram. Det ger den anställde en möjlighet att växa med bolaget och en morot att stanna kvar. För företaget innebär det en möjlighet att behålla och locka till sig ny personal. Incitamentsprogram innebär att den anställde till ett förmånligt pris idag, kan bli ägare i bolaget i framtiden. Det finns två särskilt vanliga incitamentsprogram, teckningsoptioner och personaloptioner.

Teckningsoptioner är ett värdepapper som kan säljas fritt och är inte villkorade av anställningen. Personaloptioner är inte ett värdepapper, kan inte överlåtas och förfaller oftast om den anställde slutar i företaget. Teckningsoptioner beskattas i vissa fall som förmån i inkomstslaget tjänst när optionsrätten ställs ut eller som inkomst av kapital det år teckningsoptionen/aktierna säljs. Personaloptioner beskattas nästan alltid som en förmån av tjänst för den anställde och beskattas det år optionerna löses in, vilket innebär att arbetsgivaren i vanlig ordning ska betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter på förmånen.

För personaloptioner finns det dock regler som är utformade till fördel för aktiebolag som varit verksamma i högst 10 år. För att reglerna ska gälla ställs vissa krav på företaget, på personaloptionen och på den anställde bland annat vad gäller maximalt antal anställda, arbetstid och anställningstid och värdet på personaloptionerna. Uppfylls de särskilda villkoren kommer däremot personaloptionen att beskattas som inkomst av kapital först det år den anställde avyttrar aktierna, vilket medför en mer förutsägbar och förmånlig beskattning både för den anställde och för arbetsgivaren.

Funderar du på om ett incitamentsprogram skulle kunna vara något för ditt företag, och vilken lösning som bäst skulle passa din verksamhet så hjälper vi gärna till och erbjuder råd och lösningar för att få ett incitamentsprogram på plats.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.