Din försäkring skyddar vid tvist och skadestånd

April 26, 2022

Om du som företagare råkar ut för en tvist med en kund eller leverantör, eller krävs på ersättning som du egentligen vet att du bör betala och summan dessutom är betydande, är det en god idé att ta en titt på din företagsförsäkring. Hur skyddet ser ut för din firma och om kostnader med anledning av tvisten eller ersättningskravet kan täckas är nämligen ofta den enskilt viktigaste faktorn för hur du bör handla!

Det finns två olika delar i en vanlig företagsförsäkring som kan ge ersättning och stöd ifall du drabbas av en tvist eller ett krav, nämligen rättsskydd och ansvar. Jag ska nu bena ut vad dessa olika saker egentligen innebär. Båda ingår även i din hemförsäkring och gäller då för dig som privatperson, men i det följande utgår jag från att det är ditt företag som är drabbat och att företagsförsäkringen därför ska nyttjas.

Rättsskydd innebär att den som hamnar i en tvist – d v s oenighet med någon annan gällande ett krav av något slag – kan få stöd från försäkringen för att bekosta ett juridiskt ombud och utredningar. Typfallet är att en faktura har skickats och att mottagaren har bestridit kravet. Oavsett om ditt företag är den som kräver betalning eller den som vägrar att betala kan du genom rättsskyddet få en hel del tvistekostnader täckta. Och inte nog med det – om du skulle ta ärendet hela vägen till domstol och förlora, kan försäkringen även täcka en hel del av motpartens jurist- och utredningskostnader som ditt företag kan bli skyldigt att betala.

Naturligtvis finns det vissa självrisker och övre gränser för hur mycket pengar man kan få ut. Dessutom finns det ett antal undantag då försäkringen inte gäller (t ex tvist med nuvarande eller före detta anställd). Likväl är rättsskyddet en oerhört viktig och värdefull del av ditt försäkringsskydd. Aktivering sker genom att den jurist som du själv har valt ut ansöker om att ditt rättsskydd ska gälla.

Det andra skyddet i din försäkring som kan bli aktuellt att ta i anspråk är ansvarsförsäkringen. Om någon ställer ett krav som bygger på ett påstående om att ditt företag, eller någon som ditt företag ansvarar för, har skadat egendom eller orsakat en personskada, ska du direkt tänka ”ansvarsförsäkring”.

Här vill jag passa på att avliva en myt, nämligen föreställningen att en anmälan till sin ansvarsförsäkring är detsamma som att medge att man har gjort fel. Så är det absolut inte. Det du ska göra om någon anser att ditt företag är ansvarigt för en skada och det inte handlar om småsummor inom självrisken är att be kravställaren att skicka kravet skriftligen. Meddela att du varken godkänner eller bestrider kravet, utan skälet till att du vill ha kravet i skrift är att du måste anmäla saken till ditt försäkringsbolag. Därefter gör du det och ber försäkringsbolaget att ta över hanteringen.

Poängen med detta är att ditt försäkringsbolag sedan gör hela skadeståndsbedömningen åt dig, från den grundläggande frågan ifall ditt företag över huvud taget är ansvarigt till skadevärderingen. Du ska alltså under inga omständigheter ta på dig något ansvar, utan det är försäkringsbolagets roll att reda ut den saken. Av detta följer, som sagt, att själva anmälan till bolaget inte på något sätt utgör ett erkännande av skuld. Det är inte fel att informera kravställaren att det är så din anmälan ska uppfattas, så att inga missförstånd uppstår.

Det fina med ansvarsförsäkringen är att om försäkringsbolaget finner att ditt företag är skyldigt att ge ersättning, kan försäkringen mycket väl täcka det mesta. Om slutsatsen däremot blir att ditt företag inte alls är skyldigt att betala den krävda ersättningen, kommer försäkringsbolaget att bestrida och stå för juristkostnaderna. Ansvarsförsäkringen ger således ett extra starkt skydd, eftersom både själva ersättningen och eventuella jurist- och utredningskostnader omfattas.

Så vad blir lärdomen? Jo, till att börja med ska du självfallet se till att ha en företagsförsäkring och att du är rätt försäkrad –d v s att försäkringsbolaget har fått fullständig information om verksamhetens storlek och art. Vidare ska du alltid tänka att försäkringar är till för attanvändas. Kontakta ditt försäkringsbolag vid oklarheter. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund kan du dessutom ringa medlemsrådgivningen för juridisk konsultation om du har råkat i tvist eller har mottagit ett skadeståndskrav, varpå du med stor sannolikhet kopplas till någon av oss på Nordbro.

Jurist
Ilan Sadé
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.