medarbetare

Vi som jobbar på Nordbro

Ilan Sadé har varit hos Nordbro som jurist sedan 2007, kort tid efter att företaget grundades. Han har bidragit till byråns uppbyggnad och dess juridiska kompetens inom flera områden. Han har även under ett flertal år varit bolagets chefsjurist. Ilan är mycket uppskattad av klienter och arbetar idag med fokus på tvister och uppdrag av särskilt komplicerad natur. Han ansvarar för Nordbros processrättsliga kompetensgrupp och bistår därutöver chefsjuristen med kvalitetssäkring av de juridiska tjänsterna.