Anställningsstöd - en djungel av regler

January 14, 2019

14 januari 2019

När du som arbetsgivare funderar på att anställa en person som står långt ifrån arbetsmarknaden finns möjlighet att få någon form av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. De olika typerna av anställningsstöd är dock många och det gäller att hålla koll på reglerna för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig eller oavsiktligt avtala om tillsvidareanställning med den anställde.

Olika typer av anställningsstöd är en populär åtgärd mot arbetslöshet som regeringar oavsett politisk färg gärna inför nya versioner av. Var därför noga med att uppdatera dig om aktuella regler för den typen av stöd du är intresserad av. I det följande kommer jag att redogöra för hur du undviker vanliga fallgropar vid anställning med anställningsstöd.

Som arbetsgivare bör man noggrant undersöka vilka skyldigheter man har i förhållande till Arbetsförmedlingen och den anställde med anledning av anställningsstödet. Till exempel kan vissa anpassningar till den anställdes funktionsnedsättning behöva göras på arbetsplatsen vid lönebidragsanställning, och vid yrkesintroduktionsanställning ska den anställde få handledning och utbildning. Om inte man uppfyller dessa skyldigheter kan man riskera att bli återbetalningsskyldig.

Gemensamt för samtliga anställningsstöd är kravet på att den anställde ska få lön och andra anställningsförmåner enligt det kollektivavtal som gäller i branschen. Glöm ej att teckna de försäkringar som aktuellt kollektivavtal kräver. Om du inte har kollektivavtal kan du be Arbetsförmedlingen om hjälp med vilka försäkringar som är aktuella.

En annan viktig fråga att ställa sig innan man ansöker om anställningsstöd är om anställningsstödet i fråga omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller ej. LAS är tillämplig på ungefär hälften av de anställningsstöd som finns idag, så var noga med att kolla upp om LAS gäller.

Tänk även på att alltid ha skriftliga anställningsavtal, framför allt om LAS är tillämplig på anställningen. Arbetsförmedlingens formulär om anställningsstöd som undertecknas av parterna är främst till för att reglera rättigheter och skyldigheter med anledning av anställningsstödet och ska inte ses som ett substitut för ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Beslut om anställningsstöd är normalt tidsbegränsat, så om LAS är tillämpligt kan det vara en god idé att inledningsvis avtala om en tidsbegränsad anställning som pågår under den tid beslutet om anställningsstöd gäller. I annat fall riskerar man att ha en tillsvidareanställning utan anställningsstöd, om beslutet om anställningsstöd inte förlängs, och då krävs saklig grund för uppsägning för att anställningen ska kunna avslutas.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har fler frågor kring anställningsstöd eller behöver hjälp med att upprätta anställningsavtal.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.