När hästintresset blir en affärsverksamhet

June 12, 2019

Ridsport är en av de största sporterna i landet och hästar är idag mycket mer än sällskaps- och sportdjur. För många är hästar och ridsport en affärsverksamhet. Hästbranschen förgrenar sig på många sätt, vi har dels en mängd olika grenar inom ridsporten, dels olika typer av verksamheter inom branschen. Allt ifrån tävlingsryttare, beridare, hästförmedlare, inackordering med mera. Gemensamt för alla inom branschen är att hästen är i fokus och målet är givetvis, som med alla affärsverksamheter, att verksamheten ska vara lönsam.

Nordbro har gedigen erfarenhet av processer och utomrättsliga uppdrag inom hästjuridik. Det vi kan se är gemensamt för hästbranschen är en utbredd brist på skriftliga avtal. Många är fortfarande av uppfattningen att ett handslag är ett handslag och visst är muntliga avtal bindande, men det är svåra att bevisa. Avsaknaden av tydliga skriftliga avtal inom hästbranschen bidrar till uppkomsten av många tvister. Tvister som hade kunnat undvikas helt eller i vart fall lindras om parterna satsat på den förebyggande juridiken.

Inom många branscher tänker man först igenom vad det är för avtal man avser ingå, t.ex. vad är det för tjänst som tillhandahålls? Vad har vi avtalat om pris, uppdragets omfattning etc. På samma sätt måste ni som driver affärsverksamhet inom hästbranschen tänka för att undvika kostsamma fallgropar. För de allra flesta inom hästbranschen har det börjat som en hobby, som sedan utvecklats till en affärsverksamhet med allt vad det innebär. T.ex. förväntas du i din affärsverksamhet har ordning på bokföring och skatter. Inte minst vad gäller momsen finns det många fallgropar och Skatteverket granskar ofta hästbranschen.

Tyvärr är det många inom hästbranschen som kommer i kontakt med en jurist för första gången i samband med en redan uppkommen tvist eller granskning av Skatteverket. Jag skulle vilja se att fler av er som driver en affärsverksamhet inom hästbranschen tar hjälp av oss jurister innan tvisten är ett faktum. Värna om er verksamhet och affärsmässighet genom att ta hjälp av en jurist i förebyggande syfte. Vad är det för verksamhet jag driver? Vad är det t.ex. för tjänst jag erbjuder? Hur träffar jag avtal inom min verksamhet? Är avtalet tydligt för båda parter så att vi undviker en tvist? Hur fungerar momsen i min verksamhet? Det kanske är jättesvårt att svara på och redan där har du alltså behov av att råda med en jurist. Vi kan hjälpa dig att se var behovet finns inom just din verksamhet och upprättar gärna skräddarsydda avtal som du kan använda i din verksamhet. Vi erbjuder dessutom förmånligt fasta priser för flera av de vanligaste avtalen inom hästbranschen.

Sedan händer det tyvärr ändå att man ibland hamnar i en tvist, det kan vara oundvikligt när man driver en affärsverksamhet. Ibland är man själv eller ens avtalspart inte nöjd helt enkelt. Givetvis finns vi där för dig då med. På Nordbro har vi gedigen erfarenhet av processer och tvistelösning inom branschen och vi har framgångsrikt företrätt flera stora namn inom ridsporten. Dessutom har vi en unik kompetens med jurister som själva varit aktiva inom ridsporten. Själv har jag varit tävlingsryttare under många år och varit en del av ungdomslandslaget i dressyr. Nu satsar jag istället på att hjälpa dig med juridiken avseende din affärsverksamhet, vilket bidrar till ökad affärsmässighet och lönsamhet.

Välkommen att kontakta mig och mina kollegor på Nordbro.

Sanna Hilvéus, Jurist

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.