Varför ska jag registrera bolagets immateriella tillgångar?

July 31, 2018

31 juli 2018

Alla bolag har tillgångar som inte går att ta på, så kallade immateriella tillgångar. Att tillgångarna är immateriella innebär nödvändigtvis inte att de är mindre värdefulla än bolagets fysiska tillgångar. Enligt en studie från Patent- och Registreringsverket utgör de immateriella tillgångarna cirka 80 procent av bolagets värde och ibland till och med mer än så, vilket innebär att de här tillgångarna allt som oftast faktiskt utgör bolagets största värde. En uttänkt strategi avseende det juridiska skyddet för bolagets immateriella tillgångar borde alltså ingå i bolagets långsiktiga affärsplan.

Bland dagens företagare finns en viss medvetenhet om att man kan skydda ett företags immateriella tillgångar. Oftast tänker man då på bolagets namn eller logotyp och att tillgångarna kan skyddas från att otillbörligt användas av andra konkurrerande aktörer. Även om företagare är medvetna om att ett sådant skydd existerar är det inte många som vet hur man erhåller detta skydd eller varför det är viktigt att ha. Det är inte heller många som vet att utöver bolagets särskilda kännetecken innehar de flesta bolag även andra värdefulla immateriella tillgångar vars skydd också bör ses över.

Som ovan nämnts är det inte alltid självklart vilka immateriella tillgångar ett bolag innehar och vilka som går att skydda och det är därför vanligt att ett bolag har värdefulla tillgångar som bolagets representanter inte är medvetna om och som därför också saknar skydd. Det kan till exempel handla om innovationer, varumärken, design eller mönster. Oavsett om du har ett litet eller stort bolag är det viktigt att se till att de här tillgångarna är skyddade. Att bolag satsar på att utveckla och vårda sina immateriella tillgångar kan leda till en högre tillväxt, lönsamhet och utveckling och det är därför viktigt att identifiera bolagets immateriella tillgångar och utveckla en strategi avseende hanteringen för att därefter kunna få ut största möjliga affärsnytta av de värdefulla tillgångarna.

Som företagare kan du ansöka om olika typer av skydd för dina immateriella tillgångar och processen ser olika ut beroende på vilken typ av skydd det är som eftersöks och i vilket land skyddet ska gälla. Det är inte alltid lätt att på egen hand ansöka om skydd och i de allra flesta fall tjänar bolaget på att redan i inledningsfasen ta hjälp av en expert som är van vid att upprätta ansökningar av detta slag. Vi på Nordbro hjälper gärna dig och ditt företag att identifiera era immateriella tillgångar samt att upprätta ansökningar för att ni på bästa sätt ska erhålla skydd för era värdefulla immateriella tillgångar.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.