Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

February 26, 2020

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att sänka lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag till 25 000 kr. Beslutet trädde ikraft den 1 januari 2020 och innebär att den som startar ett aktiebolag efter den 1 januari 2020 endast kommer att behöva ett aktiekapital på 25 000 kr. Det som avgör vilka regler som gäller är stiftelsedatumet. Är bolaget stiftat under 2019 gäller fortfarande det gamla kravet om 50 000 kr. Förändringen av aktiekapitalet utgör ett led i regeringens målsättning att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i växande företag. Den fortsatta framställningen kommer främst beröra förändringens risker med anledning av ansvarsfrågor som kan uppkomma för en verksamhet.

En grundprincip för aktiebolagsformen är att en aktieägare är fri från personligt betalningsansvar för de skulder som uppkommer i ett aktiebolag. Aktieägare riskerar ”endast” det kapital som finns i aktiebolaget i form av aktiekapital. Ansvarsbegräsningen gäller alltjämt enligt lagar och regler. Vad som är lätt att glömma bort när aktiekapitalet sänks är att det fortfarande finns regler om kapitalbrist och kontrollbalansräkning. Upprätthålls inte dessa riskerar aktieägare personligt ansvar enligt aktiebolagslagen.

Ett aktiekapital på 25 000 kr innebär att ett aktiebolag med uppstartskostnader på mer än 12 500 kr kommer att få kapitalbrist vilket resulterar i att styrelsen blir formellt skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Många aktiebolag som startar upp sin verksamhet redovisar därmed förluster i inledningsskedet av verksamheten. Det kan därför ibland finnas anledning att välja ett högre aktiekapital. En annan fundering som uppkommit är att många nystartade aktiebolag väljer bort att ha en revisor. Det kan innebära en risk eftersom mycket kunskap går förlorad avseende lagar och regler som är nödvändiga att känna till för att kunna driva verksamheten utan risk för personligt ansvar.

Att kravet på aktiekapitalet sänks kommer även medföra att befintliga aktiebolag från den 1 januari 2020 kan minska sitt aktiekapital till 25 000 kr, exempelvis för att lösa in någons aktier eller för att täcka en förlust. De aktiebolags- och skatterättsliga reglerna vid minskning av aktiekapital är dock relativt krångliga. Min rekommendation är därför att ni noga ser över konsekvenserna, innan ni genomför en minskning av aktiekapitalet.

Om ni står inför uppstartande av ett aktiebolag eller minskning av aktiekapital och behöver rådgivning så hjälper vi på Nordbro gärna till.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.