Faran med att äga privatbostads- och fritidsfastigheter via bolag

June 15, 2022

Det är inte alltför ovanligt att aktiebolag äger privatbostads- eller fritidsfastigheter. Det kan vara i rent kapitalplaceringssyfte eller för att löpande erhålla hyresintäkter. Det finns dock en fara i att äga sådana fastigheter eftersom bolagets ägare eller anställda kan komma att bli förmånsbeskattade.

Högsta förvaltningsdomstolen har ett flertal gånger slagit fast att när det gäller privatbostads- och fritidsfastigheter, eller för den delen båtar, så är det själva dispositionsrätten som förmånsbeskattas. Det vill säga, ägaren eller en anställd kan förmånsbeskattas på grund av själva möjligheten att använda fastigheten, helt oavsett om något användande faktiskt sker. Utgångspunkten är att förmånen beräknas utifrån marknadsvärdet, det vill säga vad en oberoende part hade behövt betala för att använda fastigheten.

För anställda räcker det som utgångspunkt att man avtalar med arbetsgivaren att man inte har rätt att använda fastigheten för att undgå förmånsbeskattning. För ägare av bolaget är det inte lika enkelt. Detta eftersom ägaren själv styr över bolaget och dess tillgångar och därför inte kan avtala bort en sådan dispositionsrätt. I stället måste den faktiska möjligheten att använda fastigheten begränsas. Om fastigheten är uthyrd till någon annan medför det såklart att ägaren inte samtidigt kan använda fastigheten och ska då inte heller förmånsbeskattas. Om fastigheten är outhyrd, särskilt mer än med några dagar mellan olika hyresgäster, finns det en klar risk att Skatteverket skulle vilja förmånsbeskatta ägaren.

Ett sätt som enligt min mening bör omöjliggöra en förmånsbeskattning är om bolaget ingår ett avtal med ett uthyrningsbolag om att uthyrningsbolaget har full rätt att hyra ut till vem de vill och att ägaren eller bolaget inte har någon som helst rätt att använda fastigheten även om den är outhyrd. Detta förfarande är dock inte klarlagt i praxis och det är därför mitt råd att undvika att äga privatbostads- eller fritidsfastigheter via sitt bolag om man inte har ordentlig koll på vad man gör.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.