Får arbetsgivaren kräva läkarintyg från första dagen?

March 2, 2021

Världen är upp och ner under coronakrisen och ingenting är som det brukar vara. Regeringen inför ständigt nya regler och förändringar som påverkar vår vardag, både privat och i arbetslivet. Många arbetsgivare vänder sig nu till oss på Nordbro för att få råd kring vad som gäller och hur de ska hantera den rådande situationen. Vad gör man t.ex. när en arbetstagare har hög sjukfrånvaro och man misstänker att personen inte alls är sjuk?

Tidigare har det i lag (1991:1047) om sjuklön funnits en bestämmelse i 10 a § som ger arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg från första dagen i en sjukperiod om särskilda skäl föreligger. På så sätt har onödiga sjuklönekostnader och misskötsamhet kunnat förhindras. Bestämmelsen har dock ställt upp som krav att det ska röra sig om situationer där det föreligger särskilda skäl, alltså inte i fall där det rör sig om något enstaka tillfälle av misstänkt misskötsamhet.

Bestämmelsen är under rådande coronakris tillfälligt satt ur spel, vilket har gjort det svårt för arbetsgivare att hantera arbetstagare med hög sjukfrånvaro. Regeringen meddelade redan i april 2020 att bestämmelsen tillfälligt skulle upphävas. Syftet var att minska belastningen på en redan ansträngd sjukvård. Tanken är att bestämmelsen ska återinföras den 1 maj 2021, men detta kan komma att förskjutas framåt i tiden.

Vad kan man som arbetsgivare i stället göra?

Möjligheterna för arbetsgivaren att hantera omfattande sjukfrånvaro där det finns misstanke om fusk eller överutnyttjande är begränsade. För att åtgärder ska kunna vidtas krävs det att underlag finns som visar att det faktiskt rör sig om olovlig frånvaro, vilket kan vara svårt att få fram om krav på läkarintyg inte kan ställas. Skyldigheten att betala ut sjuklön är svår att göra någonting åt och det kan vara riskabelt att vägra betala. I de fall där underlag finns för att det faktiskt rör sig om olovlig frånvaro och inte sjukdom, kan arbetsgivaren meddela den anställde en varning i stället som i kombination med andra händelser skulle kunna ligga till grund för en framtida uppsägning. Om du vill ha hjälp att upprätta en sådan varning eller har frågor och funderingar kring en specifik situation som uppstått på arbetsplatsen är du välkommen att kontakta oss på Nordbro.

Jurist
Hanna Nilsson
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.