Framgång även i hovrätten för Nordbros klient - småhusentreprenad och löpande muntliga överenskommelser innebär inte att loppet är kört!

January 30, 2024

Vid ny- och tillbyggnad av bostadshus till privatpersoner gäller särskilda bestämmelser i Konsumenttjänstlagen. I 51 § Konsumenttjänstlagen anges att det som konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning och priset eller grunderna för hur priset bestäms gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Med otydliga avtal kan det som Entreprenör därför vara svårt för att få betalt. Men inte omöjligt.

Parternas avtal

Jag har nyligen företrätt ett Byggföretag som sommaren 2018 fick kontakt med ett konsumentpar som önskade få hjälp med att färdigställa en påbörjad småhusbyggnation, där tidigare entreprenör försatts i konkurs.

Byggföretaget och Beställarna skrev ett kontrakt avseende färdigställandet och kontraktssumman sattes till 3,6 m sek. Kontraktet reglerade bland annat debiteringsnormen för ändrings- och tilläggsarbeten och till kontraktet bilades en rad handlingar så som tekniska beskrivningar och ritningar. Två bilagor innehöll listor med olika arbetsmoment och därtill kopplade prisuppgifter.

Löpande, under entreprenadens gång, ändrade Beställarna utförandet. Bland annat avbeställdes en carport och ett förråd och innerväggarna på ovanvåningen ändrade konstruktion. Alla löpande ändringar avtalades muntligen. Efter avslutad entreprenad hade parterna olika minnesbilder om vad som hade hänt under entreprenaden och vad som ingick i kontraktsarbetena. Beställarna valde att endast betala knappt 2,9 m sek av begärda 4,2 m sek till Byggföretaget, varpå tvisten var ett faktum.

Tvisten

I tingsrätten vann Byggföretaget framgång med sin talan till största del. Efter att båda parter hade överklagat tingsrättens dom, blev det efter prövningstillstånd prövning i hovrätten. När målet nådde hovrätten kvarstod de flesta tvistefrågorna från tingsrätten, däribland entreprenadkontraktets innehåll och kontraktsarbetenas omfattning, förekomst av fel och Beställarnas rätt till prisavdrag och föreningsvite.

I hovrätten yrkade Byggföretaget på ersättning om drygt 1,3 m sek för utfört arbete. Beställarna yrkade på att fåbetalt drygt 900 000 sek av Byggföretaget med anledning av att de ansåg sig berättigade till prisavdrag för fel och förseningsvite. Båda parter ville alltså få betalt av den andra parten.

Hovrättens bedömning

Allt som allt ansåg hovrätten att entreprenadsumman uppgick till drygt 3,9 m sek, och i likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att Beställarna endast hade rätt till ett mindre prisavdrag på 3 000 kr för fel samt att det inte förelåg någon rätt för Beställarna till förseningsvite med beaktande av mängden tilläggsarbeten under entreprenadens gång. Totalt blev således Beställarna skyldiga att betala Byggföretaget ett kapitalbelopp om drygt 1 m sek, dröjsmålsränta om drygt 400 000 sek samt rättegångskostnader om 460 000 sek.

Avslutningsvis

Hovrättens dom har vunnit laga kraft och Byggföretaget har erhållit betalning från Beställarna i enlighet med domen.

Har du hamnat i tvist och får inte betalt för utfört entreprenadarbete? Tveka inte att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor på Nordbro.

Jurist
Charlotte Jansson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.