Nordbro Inkasso presenterar härmed en helt ny tjänst: Småmålstjänsten!‍

February 3, 2022

Småföretagarens behov har sedan starten varit i fokus för oss på Nordbro. Vi vill finnas där för rådgivning, förebyggande åtgärder, när tvist uppstår och när kunderna av olika anledningar inte betalar sina fakturor. Inkassodelen av Nordbros småföretagarpaket har därför alltid varit av central betydelse för våra tjänster och på avdelningen arbetar jurister och handläggare med lång erfarenhet av obeståndsrätt och inkassohantering. Som företagare ska du inte behöva lägga tid och energi på att grubbla över hur man går till väga med kunder som inte kan eller inte vill betala. Energin ska istället läggas på betalande kunder.

Sedan jag började på Nordbros inkassoavdelning för snart tio år sedan har mycket hänt. Vi har kontinuerligt utökat vår kompetens så att vi nu kan erbjuda heltäckande och effektiva inkassoåtgärder. Förutom att bistå våra kunder i processen hos Kronofogden, försöker vi även hitta andra vägar för att få inbetalningar. Är det i det här fallet lämpligt att försätta din kund i konkurs? Kan ledamöterna i aktiebolaget personligen krävas enligt aktiebolagslagen? Finns det ett äganderättsförbehåll som gör det möjligt att få tillbaka varan som sålts? Detta är exempel på frågor som vi hela tiden har i bakhuvudet och hjälper dig med om det blir aktuellt. Självklart bistår vi även dig som är hyresvärd att avhysa hyresgäster som inte betalar sin hyra. Detta till fast pris, så att det blir än mer förutsägbart och effektivt.

Nu kan vi äntligen presentera det senaste tillskottet i vår verktygslåda! Om ett ärende blir bestritt får vi enligt god inkassosed inte fortsätta att vidta inkassoåtgärder, utan vi är istället hänvisade till domstol. När det rör sig om en fordran under ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för år 2022) anses ärendet vara ett förenklat tvistemål eller ett så kallat småmål i domstolssammanhang, vilket innebär att parterna endast har begränsad möjlighet att få ersättning för sina rättegångskostnader, även om man i slutändan står som vinnare. Samtidigt ersätter inte försäkringsbolagen några ombudskostnader. Det leder till att det sällan blir ekonomiskt försvarbart att fortsätta att driva ett bestritt småmål, då kostnaderna snabbt överstiger det tvistiga beloppet. Detta trots att fordringsägaren många gånger har rätt till betalning och den betalningsskyldige i praktiken kommer undan.

Nordbros Småmålstjänst innebär att bestridandet överlämnas till våra processjurister som försöker nå en lösning med din kund. Vi försöker i första hand förhandla fram en förlikning, men ärendet kan även drivas vidare med stämning i domstol. Du betalar ingenting för arbetet vi lägger ned, utan vi delar istället på pengarna som våra jurister lyckas driva in. En viktig parameter i vår hantering är att våra kunder många gånger har en relation till sina kunder som är väl värd att vårda, varför vi ger den betalningsskyldige ett gott bemötande. Din kund ska kunna bli din kund igen.

Under hösten har vi haft tjänsten som ett pilotprojekt och vi känner oss hittills väldigt nöjda med resultatet. Många kunder har blivit förvånade över pengar som trillat in, trots att de många gånger hade gett upp hoppet. Det är till och med så att flera betalningsskyldiga har uttryckt lättnad över att ett överhängande problem slutligen har blivit löst så att alla parter kan gå vidare.

Har du någon bestridd faktura vi kan hjälpa dig med? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Utvecklingschef inkasso
Emma Eldrup
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.