Tingsrättsvinst för Nordbros klient - bostadsrättsköparna har rätt till begärda 350 000 kr i prisavdrag

January 18, 2022

Nordbro har företrätt två privatpersoner som under våren 2019 fick syn på ett radhus i en bostadsrättsannons. I annonsen framkom att det fanns två helkaklade badrum med vattenburen golvvärme som båda var renoverade under år 2017. Vidare angavs i annonsen att bostadsrätten var i bra skick och att badrummet på entréplan höll mycket hög standard. Köparna åkte på visning och tilltalades särskilt av de två nyrenoverade badrummen, varför de valde att slå till och köpa bostadsrätten.

Under hösten 2019 fick köparna problem med att värma upp lägenheten. Det visade sig att uppvärmningsproblematiken var orsakad av ett konstruktionsfel på golvvärmen i badrummen. Köparna reklamerade felet till mäklaren per mejl, som i sin tur vidarebefordrade mejlet till säljarna. Säljarna reklamerade i sin tur felet till den entreprenör som hade utfört arbetet. Efter att entreprenören gått i konkurs vägrade säljarna att avhjälpa felet. Köparna vände sig då till Nordbro för att få hjälp i den rättsliga processen.

I tingsrätten begärde köparna ett prisavdrag på 350 000 kr, vilket motsvarar åtgärdskostnaden. Säljarna bestred betalningsansvar och gjorde gällande att felet inte var deras ansvar, utan bostadsrättsföreningens. Säljarna gjorde också gällande att reklamation inte skett på rätt sätt eller i rätt tid, samt att felet kunde åtgärdas till en lägre kostnad genom en alternativ lösning.

Efter en heldags förhandling i domstol meddelades dom. Tingsrätten konstaterar i domen att det föreligger ett köprättsligt fel som säljarna ansvar för, eftersom bostadsrättslägenheten avviker från de uppgifter som säljarna har lämnat och det kan antas ha inverkat på köpet. Vidare menar tingsrätten att reklamation har skett i rätt tid och på ett giltigt sätt, då säljarna har fått del av reklamationen. Tingsrätten konstaterar vidare att det är oklart om det går att åtgärda felet enligt den billigare lösning som säljarna har förespråkat och att köparna har styrkt att det i vart fall kommer att kosta 350 000 kr.

Av domen kan följande slutsatser dras. I de fall en säljare av en bostadsrätt har lämnat uppgifter kring lägenheten som kan antas ha inverkat på köpet och det skulle visa sig att lägenheten avviker från dessa uppgifter, kan köparen ha rätt till prisavdrag. En köpare som uppdagar en sådan avvikelse ska omgående reklamera detta till sin avtalspart genom ett skriftligt och spårbart meddelande. Sker reklamationen till annan, exempelvis mäklaren, är köparen helt beroende av att mäklaren skickar reklamationen vidare. Och som alltid i tvistemål är bevisningen central. Förutom att säkra egen bevisning är det viktigt att anlita ett juridiskt ombud som kan ge råd genom hela processen och ta fram bevis på vad som krävs för att åtgärda felet och vad det kommer att kosta.

Jurist
Charlotte Jansson
Jur. kand.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.