No items found.

Kontanthantering och penningtvätt

September 20, 2019

20september 2019

Alla bolag som bedriver yrkesmässig handel med varor för minst 5 000 euro omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som tyvärr är lika krånglig som den är relevant. I det följande tar jag upp de regler du som företagare behöver känna till för att inte riskera sanktionsavgifter eller i värsta fall verksamhetsförbud.

Omfattas din verksamhet av lagen?
Utöver den allmänna beloppsgränsen om 5 000 euro omfattas alla bolag som sysslar med ex. bokföring eller revision, skatterådgivning, fastighetsmäklande, spelverksamhet eller bolagsbildning. Se alla verksamheter på Bolagsverkets hemsida. Verksamheter som omfattas ska anmälas till Bolagsverkets register. Anmälan kostar 850 kr. Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm fungerar som tillsynsmyndighet och kontrollerar att lagen följs.

Vad säger lagen?
Till att börja med ska det finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer för kundkännedom, övervakning och rapportering. Du som verksamhetsutövare ska riskbedöma produkter, tjänster, kunder, anställda och uppdragsgivare. Särskild utkik ska hållas för ovanliga eller komplicerade ägarstrukturer, betalning från andra än dina kunder, högt kontantflöde och stater med exempelvis betydande korruption. Anställda ska få utbildning och information om lagens innehåll såväl som bolagets åtgärder för att följa den, och rutiner ska finnas för att skydda anställda från hot eller våld. Affärsförbindelser får inte etableras, och enstaka transaktioner inte genomföras, om du inte har tillräcklig kundkännedom. Rent konkret ska du identifiera kunden, kontrollera och identifiera verklig huvudman, och förstå kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Var uppmärksam på de 23 högrisktredjeländer som identifierats av EU, du finner listan på EU-kommissionens hemsida. Om du anar ugglor i mossen får du över huvud taget inte handla med kunden i fråga. I det fall du skulle upptäcka aktiviteter och transaktioner som avviker från vad du borde kunna räkna med utifrån kundkännedom, eller som kan antas ingå i ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, och du fattar misstankar, ska du genast kontakta Polisen. Du måste också ha ett system för att snabbt kunna lämna uppgifter till Polisen om affärsförbindelser så långt som fem år bakåt i tiden. GDPR tillåter behandling av personuppgifter i syfte att följa den här lagen.

Fler frågor?
Om du inte har fått svar på dina frågor kring kontanter i din verksamhet, eller varken har tid eller lust att själv ordna med de dokument som lagen kräver, är du som vanligt varmt välkommen att höra av dig till oss på Nordbro så hjälper vi dig.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.