Tingsrättsvinst för Nordbro - en båt får utmätas för skuld till vår klient

December 21, 2022

Nordbro företräder ett bolag som vunnit en tvist i tingsrätten. Eftersom motparten inte betalat det hen är skyldig vår klient ansökte vi för klientens räkning om att kronofogden ska utmäta och sälja motpartens tillgångar för att betala skulden. Klienten kände till att motparten använde en båt i miljonklassen men efter att ha förlorat tingsrättstvisten hade motparten flyttat båten till en båtplats som inte tillhörde honom. Sedan kronofogden ändå utmätt båten på vår begäran överklagade motpartens hustru och hävdade att det var hennes båt. Med hjälp av bl.a. vittnesförhör med den som sålt båten till motparten kunde Nordbro övertyga tingsrätten om att båten tillhörde motparten och inte hustrun. Hustruns överklagande avslogs av tingsrätten och båten kommer så småningom kunna säljas för att klienten ska få betalt.

Av tingsrättens beslut framgår att det är A och O för den som vill ha betalt med kronofogdens hjälp att säkra bevisning i god tid om vilka tillgångar motparten har.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.