Kundförluster och moms

April 15, 2021

Skatteverket fortsätter att vara mer generösa än normalt angående momsmässiga kundförluster. Dessutom finns det en ny dom som diskuterar kreditfakturor vid förlikningar.

De flesta företag ska redovisa och betala utgående moms den redovisningsperiod de ställer ut en faktura. För företag som använder kontantmetoden ska moms i stället redovisas i den period de tar emot betalning men absolut senast i redovisningsperioden då räkenskapsåret avslutas. Det innebär att många företag måste betala in momsen innan de fått betalt från sin kund. Detta gäller såklart ännu mer om kunden vägrar betala. För att få tillbaka sådan moms från Skatteverket krävs i normala fall att företaget kan visa att det föreligger en konstaterad kundförlust, vilket inom momsen innebär att det är sannolikt att kunden saknar betalningsförmåga, till exempel vid konkurs eller då Kronofogden gjort resultatlösa utmätningsförsök.

På grund av Covid-19 medgav Skatteverket vissa lättnader vid bedömningen av när en kundförlust föreligger. Detta gällde först fakturor utfärdade under perioden 1 februari 2020 till 31 december 2020 men Skatteverket har nu justerat denna period till att även omfatta fakturor utfärdade under hela 2021. Enligt Skatteverket föreligger det en momsmässig kundförlust om följande förutsättningar är uppfyllda:

1.    Köparen är en beskattningsbar person,

2.    Fakturan har utfärdats under perioden 1 februari 2020–31 december 2021,

3.    Fakturan förföll till betalning för minst 3 månader sedan och en skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut och

4.    Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan säljaren således få tillbaka den moms som betalats in till Skatteverket. Återbetalningen sker genom att säljaren i den period förutsättningarna är uppfyllda redovisar förlusten som ett negativt belopp i rutan för utgående moms i sin momsdeklaration. Om säljaren även har vanlig utgående moms att redovisa för samma period minskas den utgående momsen med momsen i kundförlusten.

Om ni har frågor om kundförluster eller behöver skatte rådgivning avseende er verksamhet så är ni alltid välkomna att kontakta Nordbro.

Läs mer om kundförluster under Covid-19 på Skatteverkets hemsida.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.