No items found.

Lär känna din avtalspart och unvik kundförluster

March 28, 2018

28 mars 2018

Som obeståndsjurist på Nordbro AB hjälper jag dagligen våra kunder med att kräva in pengar av dåliga betalare. Förr eller senare råkar säkerligen de flesta företagare ut för kundförluster, men det finns åtgärder som kan vidtas för att detta ska undvikas i möjligaste mån.

Först och främst är det viktigt att ta reda på vem din kund är. Det är nämligen inte alltid självklart och det är ofta svårt att utreda i efterhand. Enklast är att be om person- eller organisationsnummer av din kund, då blir det också tydligt om ”Nisse” på ”Nisses Bygg” beställer något för Nisses Bygg AB, Nisse Bygg HB eller kanske Nils Svensson med enskild firma. Det är viktigt att veta om beställningen görs av en privatperson eller för en näringsverksamhets räkning eftersom det avgör vilka lagar och regler som ska tillämpas vid allt från reklamation till preskriptionstid. Avseende näringsverksamhet är det även viktigt att veta vilken bolagsform det är, det påverkar nämligen möjligheten att kräva in betalning, vilket kommer att utvecklas nedan.

Ett korrekt person- eller organisationsnummer underlättar även nästa steg, att ta en kreditupplysning på din blivande kund. Det kan tyckas besvärligt att göra varje gång man får en ny kund, men om det rör sig om ett högt belopp eller en längre affärsrelation som kan vara svår att avsluta, till exempel ett hyresförhållande, är det dock alltid att rekommendera. Visar det sig att kreditupplysningen tyder på dålig betalningsförmåga kan affärsrelationen självklart ändå fortsätta, men försiktighetsåtgärder såsom förskottsbetalning eller borgensåtagande är att föredra. Generellt är det också bra att fakturera ofta, då hinner man reagera tidigt om en kund släpar efter med betalningen.

Som ovan nämnts innebär olika bolagsformer olika möjligheter att kräva betalning. De vanligaste bolagsformerna är enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag eller aktiebolag. En enskild firma är registrerad på ett personnummer och den personen är obegränsat betalningsskyldig för alla firmans skulder. Ett handelsbolag ska alltid ha två bolagsmän som är obegränsat ansvariga för bolagets skulder. Kommanditbolag är ett sorts handelsbolag, men med en person (komplementär) som är fullt ansvarig för bolagets skulder och en person (kommanditdelägare) som endast är ansvarig upp till ett visst belopp. Går någon av ovan bolag i konkurs eller avregistreras ska det alltid finnas någon annan fysisk eller juridisk person som betalningsansvar kan utkrävas av. När det gäller aktiebolag är normalt inte ledningen eller ägaren ansvarig för aktiebolagets skulder utan istället finns det ett aktiekapital som fungerar som en säkerhet i bolaget. Endast i särskilda fall kan ledamöter för ett aktiebolag bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Det finns några typer av gäldenärer som vi ofta har utmaningar med att kräva betalning av, nämligen utländska företag- och privatpersoner, filialer, dödsbon samt ideella föreningar. Det kan därför vara bra att vara särskilt uppmärksam när du får en beställning från någon av dessa. Att be om en personlig borgen från beställaren så att det även finns en fysisk person att kräva betalning av är att rekommendera.

När det gäller utländska fysiska och juridiska personer är det i vissa fall inte möjligt att gå vidare till svenska Kronofogden eftersom de inte är behöriga att ta upp ärendet, istället måste ärendet gå via myndigheterna i gäldenärens hemland. När det är möjligt att gå via svenska Kronofogden kan delgivningen bli svår eftersom Kronofogdens delgivningsmän inte kan söka upp någon som befinner sig i utlandet. Även om Kronofogden lyckas med delgivningen kan det bli problem vid nästa steg, nämligen att det ska finnas tillgångar i Sverige för Kronofogden att mäta ut. Det är därför ofta mer effektivt att vända sig direkt till myndigheterna i gäldenärens hemland.

Ett utländskt bolag som bedriver näringsverksamhet i Sverige kan göra det genom att skapa en filial i Sverige. Det kan tyvärr missbrukas genom att en person i Sverige skapar ett aktiebolag utomlands, där det inte krävs något aktiekapital, och därefter skapar en filial i Sverige. Filialer kan vara svåra att delge eftersom det inte alltid framgår vem som kan teckna firman. Om ärendet kommer till utmätning finns det ofta inga tillgångar varken i Sverige eller i landet där bolaget är registrerat. Det finns begränsade möjligheten att kräva personen bakom bolaget på betalning.

När vi hanterar dödsbon handlar det vanligtvis om en person som gör en beställning och därefter avlider. Det händer även att något beställs för ett dödsbos räkning, exempelvis begravningsarrangemang eller flyttstädning. Om Kronofogden ska delge ett dödsbo måste vanligtvis samtliga dödsbodelägare delges och då krävs en kopia på bouppteckning eller dödsboanmälan. Det kan dock ta tid innan bouppteckning eller dödsboanmälan kommer in till skatteverket och blir offentlig, vilket gör att det dröjer innan det är någon idé för oss att skicka ärendet till Kronofogden. När delgivning väl har skett är det tveksamt om det finns några tillgångar kvar i dödsboet.

Gällande ideella föreningar framgår sällan vem som är styrelseordförande och kan teckna föreningen. Delgivningen hos Kronofogden blir därför nästan uteslutande problematisk. Kronofogden vill helst få in ett styrelseprotokoll som är maximalt ett år gammalt, men det är en intern handling och svår att få tag på som utomstående. Ideella föreningar har också sällan några tillgångar av värde om ärendet går till utmätning.

Förhoppningsvis kan ovan tips leda till att en del kundförluster undviks, men tveka inte att höra av er om ni har obetalda kundfakturor. Som kund hos Nordbro har du fri tillgång till vår inkassotjänst och vi hjälper dig med allt från att hitta rätt personnummer och kreditupplysningar till utmätningar hos Kronofogden eller kontakter med konkursförvaltare. I Nordbros inkassotjänst ingår det att skicka inkassokrav till Sverige, Danmark, Norge och Finland och vi kan även hjälpa till att gå vidare till Kronofogdens motsvarighet i dessa länder. Även inom övriga Europa kan vi genom våra samarbetspartners hjälpa till att kräva in betalning.

Utvecklingschef inkasso
Emma Eldrup
LL.M.
Visa profil
No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.