Att ha, eller inte ha, kollektivavtal

January 22, 2020

Arbetsrättsjuristerna på Nordbro får varje vecka frågor om allt från semesterlön och sjukintyg till provanställningar och uppsägningar. Men innan vi lämnar rådgivning är en viktig motfråga för oss att ställa om det finns något kollektiv- eller hängavtal att ta hänsyn till.

Kollektivavtal kan man som arbetsgivare vara bunden av genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation, som exempelvis Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna. Man kan också vara bunden genom att ha tecknat ett hängavtal direkt med en facklig organisation, som exempelvis Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) eller Unionen. Kollektivavtal får lov att frångå lagen i viss mån och det är därför viktigt för oss att veta om vi först ska söka svaret på din fråga i ett avtal eller om vi ska vända oss direkt till lagstiftningen. När frågan om kollektivavtal ställs, är det alltså för att kunna lämna korrekt juridisk rådgivning. Ändå upplever jag ofta att du som företagare i andra sidan luren låter lite skamsen om du måste berätta att kollektivavtal saknas.

Det är en vanlig missuppfattning att det alltid är bättre med kollektivavtal än utan, när det i själva verket kan vara bättre med avtalsfrihet mellan arbetsgivare och anställda. Anställda kan exempelvis mycket väl få bättre betalt för obekväm arbetstid enligt avtal med arbetsgivaren än enligt kollektivavtal. Här följer ett antal exempel över skillnader mellan reglerna i några vanliga kollektivavtal och i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och arbetstidslagen (1982:673).

Byggnads

En överenskommen visstidsanställning får enligt 4a § i bilaga A1 till Byggavtalet 2017 (Byggnads och Sveriges Byggindustrier) omfatta sammanlagt högst 12 månader under tre år. En arbetsgivare får ha högst fem anställda med visstidsanställning samtidigt. Enligt 5a § LAS får en visstidsanställning omfatta sammanlagt högst 24 månader under fem år och antalet anställda med visstidsanställning hos en arbetsgivare är inte begränsat.

Måleriförbundet

Enligt 3 § under ”Avtal om anställningsskydd” i Måleriavtalet 2017 (Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige) får provanställning träffas för högst tre månader. Enligt 6 § LAS får provanställning träffas för högst sex månader. Jag hör titt som tätt från arbetsgivare som råkat ut för att anställda efter första halvåret plötsligt drabbas av en mystisk försämring av sin prestationsförmåga, tidsuppfattning och allmänna arbetsmoral. Ju längre en anställd måste ”hålla ut” innan han eller hon ”sitter säkert”, desto tryggare är det givetvis för dig som arbetsgivare.

Elektrikerna

Enligt 2 kapitlet 4 §Installationsavtalet (Svenska Elektrikerförbundet och Elektriska Installatörsorganisationen EIO) får provanställning träffas för högst fyra månader och för uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Enligt 31 § LAS gäller under provanställning ingen uppsägningstid för den anställda men en skyldighet för arbetsgivaren att lämna besked senast två veckor före provanställningen löper ut, eller avbryts i förtid. Enligt 6 § får en visstidsanställning omfatta sammanlagt högst 14 månader under fem år innan den övergår till en tillsvidareanställning. Enligt LAS är motsvarande tid 24månader.

Sammanfattningsvis kan kollektiv- eller hängavtal både hjälpa och stjälpa dig som arbetsgivare och mitt generella råd är att teckna avtal efter behov. På en mindre arbetsplats kan det ju vara enklare för arbetsgivare och anställda att på egen hand komma överens om detaljerna så att alla blir nöjda, och effekten faktiskt bli att villkoren är bättre för bägge parter. I andra fall är det helt enkelt tryggare och smidigare för alla inblandade att ha kollektiv- eller hängavtal på plats. Jag vill inte avråda från de här avtalen utan uppmana till att, precis som med alla avtal, läsa in sig innan man skriver under.

Det är vanligt att inte känna till sina anställdas fackliga tillhörighet, information som är viktig att ha i många situationer. Ett tips är att låta anställda fylla i eventuellt medlemskap i anställningsavtalet. Om du behöver fräscha upp dina anställningsavtal eller hjälp att skriva nya kan vi på Nordbro hjälpa dig, till fast pris.

No items found.
Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt nyhetsbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.